Numer 4/2007

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 4/2007

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Tadeusz Krwawicz – wybitny okulista i uczony polski (1910-1988) (str. 9) Anna Skłodowska, Jerzy Szaflik Tadeusz Krwawicz – Distinguished Ophthalmologist and Polish Scientist (1910-1988)
Kwalifikacja pacjentów do operacji usunięcia zaćmy (str. 12) Justyna Izdebska, Urszula Kołodziejska, Anna Kamińska, Jacek P. Szaflik, Agnieszka Piwowarczyk Patients Qualification for Cataract Extraction Surgery
Znieczulenie w operacjach zaćmy (str. 16) Anna Kamińska, Anna Zaleska-Żmijewska, Justyna Izdebska, Monika Udziela, Jerzy Szaflik Anesthesia in Cataract Surgery
Soczewki wewnątrzgałkowe – współczesne kierunki rozwoju (str. 19) Wojciech Kołodziejczyk, Ewa Langwińska-Wośko, Kamil Szulborski Intraocular Lenses – Current Development Directions
Kalkulacja mocy soczewek wewnątrzgałkowych w trudnych przypadkach klinicznych (str. 25) Wojciech Kołodziejczyk, Ewa Langwińska-Wośko, Piotr Polakowski Intraocular Lens Power Calculation in Difficult Cases
Zasady kwalifikacji pacjentów do wszczepu soczewek pseudoakomodacyjnych AcrySof ReSTOR na podstawie doświadczeń własnych (str. 31) Wojciech Kołodziejczyk, Jerzy Szaflik, Karina Broniek-Kowalik Qualification Rules of Patiens for AcrySof ReSTOR Pseudoaccomadative Intraocular Lenses Implantation Based on Own Experience
Zastosowanie barwników w chirurgii zaćmy (str. 36) Justyna Jurkowska, Tomasz Chorągiewicz, Tomasz Żarnowski Application of Dyes in Cataract Surgery
Rola preparatów wiskoelastycznych w chirurgii zaćmy (str. 42) Jacek P. Szaflik, Justyna Izdebska, Ksawery Czubkowski, Anna Kamińska Role of Viscoelastic Substances in Cataract Surgery
Nowoczesne metody operacji zaćmy (str. 45) Anna Kamińska, Justyna Izdebska, Edyta Zielińska, Marta Szymańska-Świderska, Jacek P. Szaflik Modern Techniques of Cataract Surgery
Zabiegi równoczesnego przeszczepu rogówki z chirurgią zaćmy wykonywane w okresie 5-letnim w Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (str. 49) Anna Kamińska, Grażyna Minkiewicz-Timler, Monika Udziela, Marta Szymańska-Świderska, Jerzy Szaflik Simultaneous Keratoplasty and Cataract Surgery Performed in the Department of Ophthalmology Medical University of Warsaw During 5 years
Przyczyny występowania zaćmy wikłającej a powikłania śród- i pooperacyjne w materiale własnym kliniki (str. 53) Anna Kamińska, Justyna Izdebska, Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Dorota Mierzejewska Causes of the Complicated Cataract Occurrence and Intra- and Postoperative Complications in Own Material
Chirurgia zaćmy w województwie łódzkim w latach 2002-2006 (str. 59) Iwona Laudańska-Olszewska, Wojciech Omulecki Cataract Surgery in the Łódź Province in Period of Time from 2002 to 2006
Wpływ niepowikłanej fakoemulsyfikacji zaćmy na grubość plamki mierzoną metodą optycznej tomografii koherentnej (str. 62) Igor Drobniewski, Joanna Stępień, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki The Influence of Uneventful Cataract Phacoemulsification on Macular Thickness Measured Using Optical Coherence Tomography Method
Wpływ typu wszczepionej soczewki na zmianę aberracji układu optycznego oka po operacji zaćmy (str. 65) Anna Kamińska, Adam Hapunik, Justyna Izdebska, Martyna Pawluczyk-Dyjecińska, Jerzy Szaflik The Influence of the Type of Implanted Intraocular Lens on Eye?s Aberrations following Cataract Surgery
Porównanie wyników fakoemulsyfikacji współosiowej wykonanej techniką małego cięcia z metodą tradycyjną – doświadczenia własne (str. 69) Justyna Izdebska, Martyna Pawluczyk-Dyjecińska, Anna Kamińska, Adam Hapunik, Jerzy Szaflik Micro-coaxial Versus Standard Coaxial Phacoemulsification – Own Experience
Morfologia przedniej torebki soczewki po kapsuloreksji (str. 73) Piotr Skopiński1,2, Ewa Langwińska-Wośko1, Zbigniew Kiciak1, Magdalena Korwin-Rujna1 Cataract Lens Anterior Capsule Morphology after Capsulorhexis Procedure