Numer 3/2009-2

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 3/2009-2

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Błony nasiatkówkowe – leczenie (str. 13) Joanna Ciszewska, Piotr Wnorowski, Joanna Gołębiewska Epiretinal Membranes – Treatment
Chromowitrektomia – zastosowanie barwników w chirurgii witreoretinalnej (str. 17) Piotr Wnorowski, Joanna Ciszewska Chromovitrectomy – Dyes Use in Vitreoretinal Surgery
Współczesne poglądy na temat leczenia obrzęku plamki (str. 22) Joanna Stafiej, Grażyna Malukiewicz Modern Views on Macular Edema Treatment
Układ dopełniacza – nowy kierunek w strategii leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem? (str. 29) Anna Machalińska1,2,3 Complement System – a Novel Strategy in the Treatment of Age-related Macular Degeneration?
Przegląd suplementów diety stosowanych w profilaktyce zwyrodnienia plamki związanego w wiekiem (str. 33) Józef Kałużny, Małgorzata Seredyka-Burduk, Magdalena Grześk Review of the Diet Supplements Administered in Age-relatedMacular Degeneration
Leczenie neowaskularyzacji podsiatkówkowej w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w Klinice Chorób Oczu w Bydgoszczy w latach 2006-2008 (str. 37) Magdalena Grześk, Małgorzata Seredyka-Burduk, Józef Kałużny Subretinal Neovascularization Treatment Due to Age-related Macular Degeneration in Ophthalmology Department of the Collegium Medicum in Bydgoszcz Since 2006 to 2008
Powikłania w obrębie plamki obserwowane po zastosowaniu chirurgii wgłabiającej w leczeniu otworopochodnego odwarstwienia siatkówki (str. 42) Joanna Ciszewska, Joanna Gołębiewska, Piotr Wnorowski Macular Complications after Scleral Buckling Proceduresin Rhegmatogenous Retinal Detachment
Choroba Coatsa – opis przypadku (str. 48) Sława Kwiecień1, Magdalena Ulińska1,2, Alicja Krawczyk2 Coats Disease – Case Report
Choroba Bourneville’a-Pringle’a – wielonarządowa fakomatoza. Opis przypadku (str. 52) Dominika Białas, Dorota Białas-Niedziela, Iwona Świtka-Więcławska, Dariusz Kęcik Bourneville-Pringle Disease – Multiorgan Phacomatosis. Case report.
Choroba Stargardta – opis przypadku (str. 57) Iwona Jaworowska-Cieślińska, Bartosz L. Sikorski, Jakub J. Kałużny Stargardt’s Macular Dystrophy – a Case Report
Przyczyny utraty wzroku u dzieci (str. 60) Mirosława Grałek, Krystyna Kanigowska, Małgorzata Seroczyńska The Causes of Vision Loss in Children
Najczęstsze przyczyny utraty widzenia u mieszkańców Europy (str. 63) Agnieszka Płonecka, Dariusz Kęcik The Most Common Causes of Blindness in Europe
Pomoce optyczne dla osób słabowidzących (str. 68) Krzysztof Wasiak Optic Aids for Low-vision Individuals
Docent Ludwik Rostkowski (1894-1973) (str. 71) Tomasz Wojak, Dariusz Kęcik Ludwik Rostkowski, Ass. Prof. (1894-1973)