Numer 2/2019

Archiwum kwartalnika medycznego "Okulistyka"
Numer 2/2019

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Zastosowanie ultrabiomikroskopii w praktyce okulistycznej (str. 3 – 6) Michał Chrząszcz 1, Karolina Gerba-Górecka 1, Barbara Jakubowska 1, Izabella Karska-Basta 1,2, Weronika Pociej-Marciak 1,2, Bożena Romanowska-Dixon 1,2 Clinical Application of Ultrabiomicroscopy in Ophthalomology
Zastosowanie diagnostyki ultrasonograficznej w praktyce okulistycznej (str. 7 – 14) Karolina Gerba-Górecka 1, Michał Chrząszcz 1, Barbara Jakubowska 1, Bożena Romanowska-Dixon 1,2 Clinical Application of Ultrasound Imaging in Ophthalomology
Choroby plamki związane ze zwiększoną grubością naczyniówki (str. 15 – 20) Katarzyna Zabel 1,2,3, Jakub J. Kałużny 1,2, Przemysław Zabel 1,2,3, Jarosław Makowski 2 Macula Diseases Associated with Increased Choroidal Thickness
Autofluorescencja dna oka – kluczowa w rozpoznaniu rzekomozapalnej dystrofii plamki Sorsby’ego (str. 21 – 24) Justyna Ruchała 1, Michał Chrząszcz 1, Izabella Karska-Basta 1,2, Weronika Pociej-Marciak 1,2, Bożena Romanowska-Dixon 1,2 Fundus Autofluorescence – Crucial in the Diagnosis of Sorsby Pseudoinflammatory Macular Dystrophy
Parametry optycznej koherentnej tomografii jako klasyfikatory jaskry (str. 25 – 28) Joanna Wierzbowska Parameters of Optical Coherent Tomography as Clasifiers of Glaucoma
Zastosowanie angiografii fluoresceinowej w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu zapaleń naczyń siatkówki oraz zapaleń siatkówki i naczyniówki (str. 29 – 33) Małgorzata Kopeć 1, Izabella Karska-Basta 1,2, Agnieszka Kubicka-Trząska 1,2, Bożena Romanowska-Dixon 1,2 The Role of Fluorescein Angiography in Diagnosis and Follow-up Assessment in Retinal Vasculitis and Chorioretinitis
Optyczna koherentna tomografia przedniego odcinka oka w przeszczepach warstwowych rogówki – opis przypadku (str. 34 – 36) Marta Hajduga 2, Wojciech Luboń 2, Ewa Mrukwa-Kominek 1,2 Anterior Segment Optical Coherence Tomography for Lamellar Keratoplasty Procedures – Case Report
Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii i optycznej koherentnej tomografii angiografii w procesie rozpoznawania wrodzonych anomalii tarczy nerwu wzrokowego (str. 37 – 45) Karolina Biała-Gosek, Wojciech Hautz, Joanna Gołębiewska, Agnieszka Czeszyk-Piotrowicz Application of Optical Coherent Tomography and Optical Coherent Angiography in Congenital Anomalies of the Optic Nerve Disc
Kliniczne zastosowanie mikroperymetrii – przegląd piśmiennictwa (str. 46 – 48) Dorota Borowicz, Edyta Koman, Beata Gajda-Deryło, Dominika Wrzesińska, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak Clinical Application of Microperimetry – Review
Nieinwazyjne badania obrazowe siatkówki w chorobach neurodegeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego (str. 49 – 51) Edyta Koman-Wierdak, Dorota Borowicz, Dominika Wrzesińska, Beata Gajda-Deryło, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak Non-Invasive Imaging Methods of the Retina in Alzheimer and Parkinson Disease
Pourazowy otwór w plamce u osób młodych – rola badania optycznej koherentnej tomografii (str. 52 – 54) Dominika Wrzesińska, Katarzyna Nowomiejska, Rashed Mustafa Nazzal, Dorota Borowicz, Justyna Jesionczak, Robert Rejdak The Posttraumatic Macular Hole in Young Patients – Role of Optical Coherence Tomography Examination
Obrazowanie ciała szklistego w badaniach ultrasonograficznych oczu (str. 55 – 59) Paweł Lewandowski Vitreous Imaging by Ultrasound Examination in Ophthalmology