Numer 1/2007-1

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 1/2007-1

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Genetyka siatkówczaka w praktyce klinicznej – przegląd nowych zagadnień Stanisław Zajączek Retinoblastoma Genetics in Clinical Practice – New Data and Informations
Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce dystrofii plamki Stargardta Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski, Danuta Karczewicz Electrophysiological Tests in Stargardt’s Macular Dystrophy Diagnostics
Niestabilność mikrosatelitarna w zmianach nowotworowych powiek Renata Zalewska1, Ewa Proniewska-Skrętek1, Zofia Mariak1, Witold Pepiński2, Małgorzata Skawrońska2, Jerzy Janica2 Microsatellite Instability in Malignant Eyelids Lesions
Dystrofie rogówki związane z mutacjami w genie TGFBI Monika Ołdak1, Radosław Maksym1, Lech Korniszewski2, Jacek P. Szaflik3, Jacek Malejczyk1, Rafał Płoski4, Jerzy Szaflik3 Corneal Ddystrophies Associated with TGFBI Gene Mutations
Dystrofie rogówki o znanym podłożu genetycznym innym niż mutacje w genie TGFBI Monika Ołdak1, Radosław Maksym1, Lech Korniszewski2, Jacek P. Szaflik3, Jacek Malejczyk1, Rafał Płoski4, Jerzy Szaflik3 Corneal Dystrophies with Known Genetic Background Other Than TGFBI Gene Mutations
Optyczna koherentna tomografia (OCT) plamki u dzieci w diagnostyce różnicowej rozwarstwienia siatkówki sprzężonego z płcią Beata Kocyła-Karczmarewicz, Jadwiga Juszko, Mirosława Grałek, Agnieszka Trzebicka, Grażyna Sarti Optical Coherent Tomography (OCT) Macula Imaging in Differential Diagnosis of X-Linked Retinoschisis (XLRS) in Children
Narzędzia genetyki molekularnej wykorzystywane do identyfikacji genetycznie uwarunkowanych chorób narządu wzroku Małgorzata Rydzanicz1, Agata Frajdenberg2, Monika Podfigurna-Musielak3, Małgorzata Mrugacz4, Krystyna Pecold2, Marzena Gajęcka1 Molecular Genetics Methods used for Genetically Determined Ocular System Disorders Identification
Typy dziedziczenia w genetycznie uwarunkowanych chorobach narządu wzroku Monika Podfigurna-Musielak1, Agata Frajdenberg2, Małgorzata Rydzanicz3, Małgorzata Mrugacz4, Krystyna Pecold2, Marzena Gajęcka3 Patterns of Inheritance in Genetically Determined Ocular System Disorders
Objawy rogówkowe w wybranych genetycznie uwarunkowanych lizosomalnych chorobach spichrzeniowych. Część I Edward Wylęgała1,2, Wojciech Mańkowski1, Anna Nowińska1, Ilona Pawlicka1 Corneal Findings in Selected Genetically Determined Lysosomal Storage Diseases. Part I
Objawy rogówkowe w wybranych genetycznie uwarunkowanych lizosomalnych chorobach spichrzeniowych. Część II Edward Wylęgała1,2, Wojciech Mańkowski1, Anna Nowińska1 Corneal Findings in Selected Genetically Determined Lysosomal Storage Diseases. Part II
Obraz zmian w przednim odcinku oka we wrodzonym braku tęczówki Edward Wylęgała1,2, Anna Nowińska1, Wojciech Mańkowski1, Magdalena Mrożkiewicz-Salomon1, Ilona Pawlicka1 Anterior Segment Changes in Congenital Aniridia
Genetyczne aspekty dystrofii siateczkowatej rogówki Edward Wylęgała1,2, Anna Nowińska1, Wojciech Mańkowski1 Genetic Aspects of the Lattice Corneal Dystrophy
Zmiany kliniczne i elektrofizjologiczne narządu wzroku u chorych z różnymi postaciami albinizmu Jadwiga Bernardczyk-Meller1, Maciej R. Krawczyński2, Jarosław Kocięcki1, Anna Lubczyńska1 The Clinical and Electrophysiological Features of Visual Organ in Patients with Albinism
Znaczenie polimorfizmu genów układu dopełniacza w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Sławomir Jan Teper1, Edward Wylęgała1,2 Complement System Genes Polymorphism Role in AMD Pathogenesis