Numer 2/2007

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 2/2007

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Kryteria rozpoznawania i wyrównania metabolicznego cukrzycy Waldemar Karnafel Diabetes Diagnostic and Metabolic Compensation Criteria
Patofizjologia retinopatii cukrzycowej jako podstawa i postulat planowej, „łączonej” opieki diabetologiczno-okulistycznej – czego okulista powinien oczekiwać od diabetologa? Jan Tatoń Diabetic Retinopathy Patophysiology as the Basis and Stipulation of the Planned “Shared” Diabetological-Ophthalmological Care – What the Ophthalmologist Should Expect from Diabetologist?
Retinopatia cukrzycowa ciężarnych Joanna Ciszewska, Monika Turczyńska, Elżbieta Świtka-Bachnik, Joanna Brydak-Godowska, Ewa Dróbecka-Brydak Diabetic Retinopathy During Pregnancy
Cukrzycowa retinopatia proliferacyjna typu Florid. Sława Kwiecień, Maria Kmera-Muszyńska, Krzysztof Cieślik, Jerzy Szaflik Floryd Type Proliferative Diabetic Retinopathy
Pachymetria i ocena śródbłonka rogówki u chorych na cukrzycę typu 2. Dorota Kopacz, Magdalena Michniewicz, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik Pachymetry and Corneal Endothelium Evaluation in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
Rola angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej w diagnostyce retinopatii cukrzycowej Maria A. Paćkowska, Monika Turczyńska Fluoresceine and Indocyanine Green Angiography Role in Diabetic Retinopathy Diagnostic
Nowe źródła laserowe do terapii i diagnostyki siatkówki Jan Kasprzak1, Mariusz Kęcik1, Janusz Kęsik2, Andrzej Zając3 New Laser Sources for the Retina Therapy and Diagnostics
Koagulacja laserowa w leczeniu retinopatii cukrzycowej – wybrane uwagi praktyczne Iwona Świtka-Więcławska, Dariusz Kęcik, Tadeusz Kęcik Laser Photocoagulation in the Diabetic Retinopathy Treatment – Practical Observations
Postępowanie terapeutyczne w retinopatii cukrzycowej Anna I. Borucka, Jerzy Szaflik Therapeutic Approach in Diabetic Retionopathy
Leczenie operacyjne cukrzycowego obrzęku plamki Maria Kmera-Muszyńska, Sława Kwiecień, Agnieszka Kamińska Surgical Treatment of the Diabetic Macular Oedema
Skuteczność podawania triamcinolonu w cukrzycowym obrzęku plamki Iwona Partyka, Jerzy Szaflik Efficiency of the Triamcinolone Administration in Diabetic Macular Oedema
Zastosowanie Avastinu (bewacyzumab) w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki Małgorzata Zaraś, Anna Skłodowska, Jerzy Szaflik Avastin Use in the Diabetic Macular Oedema (DMO) Treatment
Zapalenie brzegów powiek – etiopatogeneza i objawy kliniczne Lidia Ludwisiak-Kocerba, Dariusz Kęcik Blepharitis – Etiopathogenesis and Clinical Symptoms
Wpływ ocznych kropli ketotifenu na stężenie eozynofilowego białka kationowego we łzach u pacjentów z alergicznym zapaleniem spojówek Hanna Zygmunt1, Paweł Lipowski2, Marta Chełmińska3 Effect of Ketotifen Ophthalmic Solution on Eosinophil Cationic Protein Concentration in Tears of Patients with Allergic Conjunctivitis