Numer 3/2006

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 3/2006

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Pęknięcie torebki tylnej w czasie fakoemulsyfikacji. Przyczyny, rozpoznanie, postępowanie Andrzej Mierzejewski Posterior Capsule Rupture during Phacoemulsification. Causes, Diagnosis, Management
Zmętnienie torby tylnej jako powikłanie po operacji zaćmy Agnieszka Łukaszewska-Smyk, Józef Kałużny Posterior Capsule Opacification as a Cataract Surgery Complication
Zapalenie wnętrza gałki ocznej jako powikłanie po operacji zaćmy Małgorzata Gawrońska, Anna Majer, Józef Kałużny Endophthalmitis as a Complication of Cataract Surgery
Śródoperacyjne i pooperacyjne powikłania po trabekulektomii Iwona Jaworowska-Cieślińska, Adrianna Laudencka, Józef Kałużny Intraoperative and Postoperative Complcations following Trabeculectomy
Powikłania niepenetrującej głębokiej sklerektomii Jakub J. Kałużny, Dorota Urbaniak, Bartłomiej Kałużny Complications of Nonpenetrating Deep Sclerectomy
Powikłania śródoperacyjne w chirurgii witreoretinalnej Joanna Stafiej, Grażyna Malukiewicz-Wiśniewska Intraoperative Complications of Vitreoretinal Surgery
Późne powikłania operacji odwarstwienia siatkówki Iwona Jaworowska-Cieślińska, Grażyna Malukiewicz-Wiśniewska, Joanna Stafiej Late Complications after Retinal Detachment Surgery
Powikłania pooperacyjne chirurgii ciała szklistego Grażyna Malukiewicz-Wiśniewska, Joanna Stafiej, Iwona Jaworowska-Cieślińska Postoperative Complications of Vitreoretinal Surgery
Powikłania operacji na mięśniach zewnątrzgałkowych Aleksandra Koszewska-Kołodziejczak, Katarzyna Szadujkis-Szadurska, Józef Kałużny Complications of the Extraocular Muscles Surgery
Powikłania po leczeniu chirurgicznym czerniaka błony naczyniowej Bożena Romanowska-Dixon, Arkadiusz Pogrzebielski, Agnieszka Kubicka-Trząska, Iwona Szuścik, Anna Piwowarczyk, Joanna Kobylarz Complications after Surgical Management of the Uveal Melanoma
Powikłania radioterapii guzów wewnątrzgałkowych Arkadiusz Pogrzebielski, Bożena Romanowska-Dixon, Iwona Szuścik, Agnieszka Kubicka-Trząska, Joanna Kobylarz, Anna Piwowarczyk Complications of Intraocular Tumors Radiotherapy
Powikłania po przezźrenicznej termoterapii stosowanej w leczeniu guzów wewnątrzgałkowych Iwona Szuścik, Bożena Romanowska-Dixon, Arkadiusz Pogrzebielski, Anna Piwowarczyk, Joanna Kobylarz, Agnieszka Kubicka-Trząska Complications after Transpupillary Thermotherapy Used in Intraocular Tumors Treatment
Powikłania leczenia siatkówczaka Joanna Kobylarz, Anna Piwowarczyk, Arkadiusz Pogrzebielski, Agnieszka Kubicka-Trząska, Iwona Szuścik, Bożena Romanowska-Dixon Complications of the Retinoblastoma Treatment
Powikłania po terapii fotodynamicznej z użyciem werteporfiny (PDT) oraz fototrombozie indukowanej zielenią indocyjaninową (iMP) stosowanych w przypadkach guzów wewnątrzgałkowych Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon, Joanna Kobylarz, Anna Piwowarczyk, Arkadiusz Pogrzebielski, Iwona Szuścik Complications after Photodynamic Therapy (PDT) with Verteporfin and Indocyanine Green – Mediated Photothrombosis (iMP) used in Intraocular Tumors Treatment
Powikłania terapii fotodynamicznej w starczym zwyrodnieniu plamki Małgorzata Seredyka-Burduk, Adriana Laudencka, Jakub J. Kałużny Complications of Photodynamic Therapy in Patients with Age-Related Macular Degeneration
Objawy niepożądane i powikłania po laseroterapii siatkówki Zofia W. Sikorska Retinal Laser Treatment Side Effects and Complications
Objawy niepożądane podczas angiografii fluoresceinowej Zofia W. Sikorska1, Jakub J. Kałużny2, Elżbieta Płachecka2, Danuta Reyer1, Alina Golis1 Adverse Reactions during Fluorescein Angiography
Powikłania miejscowej antybiotykoterapii w okulistyce Małgorzata Gawrońska, Elwira Mrówczyńska, Grzegorz Czajkowski, Bartłomiej J. Kałużny Local Antibiotic Therapy Complications in Ophthalmology
Powikłania sterydoterapii w okulistyce Małgorzata Gawrońska, Karolina Kaźmierczak, Bartłomiej J. Kałużny Steroid Therapy Complications in Ophthalmology
Odpowiedzialność karna lekarza wobec braku zgody pacjenta na zabieg leczniczy Anna Laskowska1, Agnieszka Kałużna2 Criminal Liability of a Physician in Case of the Lack of Patient?s Consent for Medical Procedure