Numer 2/1999

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 2/1999

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.
Etiopatogeneza retinopatii cukrzycowej Tadeusz Kęcik, Izabela Mencel-Bednarek, Dariusz Kęcik
Etiopatogeneza zmian w naczyniach mikrokrążenia siatkówki w cukrzycy Piotr Skopiński
Metabolizm soczewki w zaćmie cukrzycowej Krzysztof Sabasiński, Andrzej Stankiewicz
Postępowanie okołooperacyjne u chorych na cukrzycę Sylwestra Pankowska, Ewa, Mayzner-Zawadzka
Uwagi dotyczące farmakologicznego leczenia retinopatii cukrzycowej Tadeusz Kęcik, Izabela Mencel-Bednarek, Dariusz Kęcik
Wybrane zagadnienia z oddziaływania promieniowania laserowego na tkanki oka Dariusz Kęcik, Tadeusz Kęcik, Jan Kasprzak
Fotokoagulacja laserowa w leczeniu retinopatii cukrzycowej – wybrane zagadnienia dotyczące makulopatii Tadeusz Kęcik, Marcin Śwituła, Dariusz Kęcik
Uwagi własne dotyczące bezpieczeństwa i ergonomii laserowych koagulatorów okulistycznych Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik, Tadeusz Kęcik
Fluoroangiograficzna ocena zmian naczyniowych w retinopatii cukrzycowej Izabella Skórska, Maria Paćkowska, Maciej Domosławski, Marcin Śwituła
Wykorzystanie optycznej koherentnej tomografii w monitorowaniu pacjentów z makulopatią cukrzycową Agnieszka Samsel, Aleksandra Borkowska, Dariusz Kęcik, Jan Kasprzak
Wizualizacja zmian proliferacyjnych w cukrzycy przy pomocy optycznej koherentnej tomografii Aleksandra Borkowska, Agnieszka Samsel, Dariusz Kęcik, Jan Kasprzak
Ultrasonograficzne badanie oczu w przebiegu cukrzycy Paweł Lewandowski, Tadeusz Kęcik
Retrospektywna ocena powikłań śród- i wczesnych pooperacyjnych u osób z cukrzycą Joanna Ciszewska, Iwona Świtka-Więcławska, Tadeusz Kęcik
Trabeculectomia cum intromissio sclerae – podsumowanie wyników chirurgicznego leczenia jaskry wtórnej u pacjentów z retinopatią cukrzycową proliferacyjną w latach 1996-1999 Tadeusz Kęcik, Dariusz Kęcik, Ewa Karwacka