Numer 2/2005-1

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 2/2005-1

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Optymalna diagnoza warunkiem sukcesu w leczeniu jaskry Krystyna Czechowicz-Janicka Propriate Diagnosis – a Key to Succesfull Glaucoma Treatment
Skaningowa laserowa przepływometria dopplerowska (HRF) jako metoda oceny krążenia kapilarnego w siatkówce i na tarczy nerwu wzrokowego Małgorzata Krajewska1, Krystyna Czechowicz-Janicka2, Jaromir T. Wasyluk1, Barbara Terelak-Borys1, Iwona Grabska-Liberek1 Scanning Laser Doppler Flowmetry (HRF) as a Method of Retinal and Optic Nerve Head Capillary Blood Circulation Evaluation
Ocena wpływu centralnej grubości rogówki na wzajemną zgodność parametrów warstwy włókien nerwowych siatkówki, badanych za pomocą różnych skaningowych polarymetrów laserowych u pacjentów z wczesną jaskrą i nadciśnieniem ocznym Jaromir T. Wasyluk1,2, Krystyna Czechowicz-Janicka2, Iwona Grabska-Liberek1, Małgorzata Krajewska 1,2 Evaluation of the Central Corneal Thickness Influence on the Retinal Nerve Fiber Layer Parameters Compliance Measured with Different Scanning Laser Polarimeters in Patients with Early Glaucoma and Ocular Hypertension
Obecne metody diagnostyczne zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Halina Wykrota, Bartłomiej Jewiarz, Krzysztof Trzciąkowski, Brygida Szymkowiak The Present Diagnostic Methods of Age-Related Macular Degeneration
Kwalifikacja i monitorowanie leczenia neowaskularyzacji podsiatkówkowej Sława Kwiecień, Anna I. Borucka, Magdalena Ulińska, Jerzy Szaflik Qualification and Monitoring of Subretinal Neovascularisation Treatment
Ocena zmian krzywizny rogówki występujących po zabiegu fotokeratektomii terapeutycznej (PTK) u pacjentów z nawrotowymi erozjami rogówki Ewa Mrukwa-Kominek, Elżbieta Magnucka, Stanisława Gierek-Ciaciura, Izabela Zawojska, Rafał Leszczyński Evaluation of the Corneal Curvature Changes Occurring after Therapeutic Photokeratectomy (PTK) in Patients with Recurrent Corneal Epithelial Erosions
Obliczanie wartości wszczepów wewnątrzgałkowych w oczach po wcześniejszej chirurgii refrakcyjnej Stanisława Gierek-Ciaciura, Beata Bubała-Stachowicz, Monika Szymkowiak Calculating Intraocular Lens Power in Eyes that Have Had Refractive Surgery
Neuropatia nerwu wzrokowego w przebiegu oftalmopatii Gravesa ? zależność pomiędzy perymetrią statyczną a wynikami tomografii komputerowej Jadwiga Janik1, Helena Jastrzębska2, Małgorzata Gietka-Czernel2, Stefan Zgliczyński2, Barbara Rożniatowska3 Optic Neuropathy in the Course of Graves? Ophthalmopathy ? Relationship between Static Perimetry and Computed Tomographic Findings
Porównanie wyników pomiarów głębokości komory przedniej uzyskanych w badaniu USG i aparatem Pentacam Piotr Maciejewicz, Dorota Kopacz, Dariusz Kęcik Comparison of Anterior Chamber Depth Measurements Values with Ultrasound and Pentacam
Zastosowanie i możliwości diagnostyczne aparatu PreViewPHP Jarosław Piłat, Edward Wylęgała, Ewa Wróblewska-Czajka, Jolanta Łogiewa-Toborek, Anita Lyssek-Boroń, Lucyna Moćko, Anna Woyna-Orlewicz Use and Diagnostic Posibilites of PreViewPHP