Numer 2/2005-2

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 2/2005-2

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Przednia transpozycja mięśnia skośnego dolnego jako metoda leczenia operacyjnego w nadczynności mięśnia skośnego dolnego Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Beata Urban, Małgorzata Mrugacz Inferior Transposition of the Oblique Anterior Muscle in the Treatment of the Inferior Oblique Muscle Overaction
Zez u dzieci przedwcześnie urodzonych Beata Kępa, Mirosława Grałek, Ewa Czerwińska, Małgorzata Seroczyńska, Wojciech Hautz Strabismus in Premature Born Children
Wpływ wybranych czynników na wyniki leczenia operacyjnego zezów rozbieżnych u młodzieży i dorosłych Olimpia Nowakowska, Anna Broniarczyk-Loba The Influence of Selected Factors on Outcome of Divergent Strabismus Surgery in Adolescents and Adults
Znaczenie objawów ocznych w diagnostyce i monitorowaniu leczenia wodogłowia u dzieci i młodzieży Anna Groblewska, Janusz Czajkowski Hydrocephalus Diagnosis and Treatment Monitoring in Children and Adolescents – Significance of Ocular Manifestation
Zastosowanie toksyny botulinowej A (BTA) w leczeniu zezów u dzieci Danuta Węgrzynowska, Janusz Czajkowski, Magdalena Pilas-Pomykalska, Małgorzata Łuczak-Kolasińska, Anna Groblewska, Piotr Grzybowski Use of Botulinum Toxin A (BTA) in the Treatment of Strabismus in Children
Toksyna botulinowa typu A w leczeniu choroby zezowej i oczopląsu u dzieci i młodzieży – doświadczenia własne Dorota Średzińska-Kita, Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk Botlinum Toxin Type A in Management of Strabismus and Nystagmus in Children and Adolescents – Own Experiences
Poprawa ostrości wzroku i kształtowanie się prawidłowego widzenia obuocznego u dzieci zezujących z niewyleczoną fiksacją pozaplamkową w drugim etapie metody szczecińskiej Lidia Puchalska-Niedbał, Teresa Baranowska-George Improvement of Visual Acuity and Formation of Normal Binocular Vision in Squinting Children with not Cured Extramacular Fixation in the Second Stage of the Szczecin?s School Method
Ocena punktu bliży w zezach zbieżnych z uwzględnieniem różnego stopnia nadwzroczności Danuta Węgrzynowska, Dorota Tomaszkiewicz-Mondry, Janusz Czajkowski Estimation of the Near Point in Esotropia Considening Hypermetropia of Different Degree
Nierefrakcyjny akomodacyjny eksces konwergencji u dzieci i młodzieży Anna Kubatko-Zielińska Non-refractive Accomodative Convergence Excess in Children and Adolescents
Diagnostyka i leczenie wrodzonego oczopląsu Ewa Wójcik, Beata Kaczmarek Diagnosis and Treatment of Congenital Nystagmus
Operacyjne leczenie zeza i podwójnego widzenia w orbitopatii w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa Ewa Filipowicz Surgical Treatment of the Strabismus and Diplopia in Orbitopathy Due to the Graves-Basedow Disease
Zastosowanie nadkorekcji sferycznej w leczeniu zeza zbieżnego według metody lokalizacyjnej w celu wyrównania kątów zeza do dali i bliży Ewa Tokarz-Sawińska, Teresa Baranowska-George Use of Spherical Overcorrection in Treatment of Esotropia to Correct Strabismus Angle at Distance and Near According to the Localization Method
Objawy okulistyczne w zaburzeniach dysocjacji u dzieci Krystyna Kanigowska, Mirosława Grałek, Wojciech Hautz, Dorota Klimczak-Ślączka Ophthalmological Symptoms in Dissociative Disorders in Children
Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w leczeniu porażenia nerwu odwodzącego Grzegorz Pojda, Aneta Adamczyk-Ludyga, Edward Wylęgała Botulinum Toxin A Use in the Treatment of Abducent Nerve Palsy