Numer 3/2009-1

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 3/2009-1

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Aktualne wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne dotyczące postępowania w przypadkach pacjentów z wysiękową postacią AMD (str. 13) Andrzej Stankiewicz, Małgorzata Figurska Current Diagnostic and Therapeutic Guidelines for Wet AMD Management
Porównanie metod oceny grubości siatkówki w okolicy plamki w populacji osób zdrowych za pomocą analizatora grubości siatkówki RTA oraz optycznej koherentnej tomografii OCT (str. 21) Barbara Polaczek-Krupa, Iwona Grabska-Liberek Comparison of RTA and OCT Methods for Retinal Thickness Determination in the Macular Region in a Population of Healthy Individuals
Błony nasiatkówkowe – etiopatogeneza, symptomatologia, diagnostyka (str. 26) Joanna Ciszewska, Piotr Wnorowski, Joanna Gołębiewska Epiretinal Membranes – Etiopathology, Symptoms, Diagnosis
Diagnostyka i monitorowanie leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem współistniejącej z rozwarstwieniem siatkówki w plamce o nieustalonej etiologii – opis przypadku (str. 32) Sława Kwiecień1, Jacek P. Szaflik1,2 Wet form of Age-related Macular Degeneration Coexisting with Bilateral Foveoschisis – Case Report
Wybrane parametry układu hemostazy we krwi chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (str. 36) Grażyna Malukiewicz1, Danuta Rość2, Bartłomiej Kałużny1, Jakub J. Kłaużny1, Iwona Jaworowska-Cieślińska1 Selected Parameters of the Blood Haemostatic System in Patients with Age-related Macular Degeneration
Endogenne inhibitory angiogenezy a neowaskularyzacja oczna (str. 39) Iwona Jaworowska-Cieślińska1, Grażyna Malukiewicz1, Ewa Żekanowska2 Endogenous Angiogenic Inhibitors and Ocular Neovascularization
Morfologiczny obraz plamki w OCT po przebytym zapaleniu wnętrza gałki ocznej leczonym farmakologicznie (str. 42) Jolanta Łogiewa-Toborek, Anita Lyssek-Boroń, Jarosław Piłat, Edward Wylęgała Morphological Picture of Macula in OCT in Patients after Acute Endophtalmitis Treated Farmacologically
Obrazowanie siatkówki metodą optycznej koherentnej tomografii komputerowej u chorych po witrektomii z tamponadą wewnętrzną olejem silikonowym (str. 45) Jerzy Mackiewicz, Monika Jasielska, Paweł Bieliński, Agnieszka Bielińska, Joanna Tomaszewska Retina Imaging Using Optical Coherence Tomography in Eyes of Patients after Pars Plana Vitrectomy with Silicone Oil Tamponade
Komputerowa analiza wyników badań optycznej koherentnej tomografii – doniesienie wstępne (str. 50) Sława Kwiecień1, Dawid Grzegorczyk2, Jacek P. Szaflik1,3 Computer-assisted Analysis of Optical Coherence Tomography Images – Preliminary Report
Znamiona barwnikowe naczyniówki w obrazie OCT (str. 55) Joanna Gołębiewska, Maria A. Paćkowska, Aleksandra Kuźnik-Borkowska, Dariusz Kęcik OCT Findings in Choroidal Naevi
Dystrofia żółtkowata plamki typu dorosłych w obrazie OCT (str. 60) Joanna Gołębiewska, Maria A. Paćkowska, Renata Niemczyk, Aleksandra Kuźnik-Borkowska, Dariusz Kęcik Adult-onset Foveomacular Vitelliform Dystrophy in OCT Images
Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu zapalenia nerwu wzrokowego jako izolowanego zespołu klinicznego stwardnienia rozsianego – opis pacjenta (str. 64) Katarzyna Buczak-Gasińska1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Anna Orlicka-Mosiej1, Anna Buczak-Sala3, Mateusz Gasiński4, Aleksander Garlicki5 Diagnostic Difficulties in Optic Neuritis as Clinically Isolated Syndrome of Multiple Sclerosis – Case Report