Numer 1/2005

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 1/2005

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Przeciwjaskrowe operacje u dzieci i młodzieży – obecny stan wiedzy Janusz Czajkowski Glaucoma Surgical Procedures in Children and Adolescents – Current Knowledge
Rola aktywnej profilaktyki we wczesnym rozpoznawaniu neuropatii jaskrowej Wojciech Gosławski, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Danuta Karczewicz Active Prophylaxis Role in Early Diagnosis of the Glaucomatous Neuropathy
Ocena ciśnienia wewnątrzgałkowego i przepływu krwi w gałce ocznej u ciężarnych kobiet Magdalena Pilas-Pomykalska1, Małgorzata Łuczak-Kolasińska1, Janusz Czajkowski1, Piotr Woźniak2, Przemysław Oszukowski2 Evaluation of Intraocular Pressure and Ocular Blood Flow During Normal Pregnancy
Wstępna ocena wyników badania HRT i GDx-NFA u osób z nadciśnieniem ocznym Małgorzata Łuczak-Kolasińska, Mariola Depczyńska, Janusz Czajkowski, Magdalena Pilas-Pomykalska, Danuta Węgrzynowska Primary Evaluation of the HRT and GDx-NFA Measurements in Patients with Ocular Hypertension
Różnokierunkowe spojrzenie na zespół pseudoeksfoliacji (PEX) Małgorzata Bagniewska-Iwanier1, Janusz Czajkowski2 The Look at Pseudoexfoliation Syndrome (PEX) From Many Points of View
Wstępna ocena schorzeń współistniejących z zespołem pseudoeksfoliacji (PEX) Małgorzata Bagniewska-Iwanier, Wanda Zembrzycka-Zaborowska Initial Evaluation of the Diseases Coexisting with PEX Syndrome
Zastosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w chirurgii okulistycznej Joanna Kaczmarek, Janusz Czajkowski, Anna Groblewska Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs Use in Ocular Surgery
Zastosowanie mitomycyny C w okulistyce Dorota Matusiak, Janusz Czajkowski Mitomycin C Use in Ophthalmology
Zastosowanie perymetrii o zdwojonej częstotliwości w wykrywaniu jaskry u dzieci i młodzieży Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Beata Urban, Nella Żywalewska Use of Frequency Doubling Perimetry in Glaucoma Detection in Children and Adolescents
Asymetria parametrów stereometrycznych tarczy nerwu wzrokowego i warstwy włókien nerwowych w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta Piotr Wasilczuk, Renata Zalewska, Zofia Mariak Asymmetry of Stereometric Parameters of the Optic Disc and Retinal Nerve Fiber Layer in Primary Open Angle Glaucoma Diagnosis
Zespół płaskiej tęczówki ? opis przypadku Renata Zalewska, Paweł Kraśnicki, Ewa Proniewska-Skrętek, Zofia Mariak Plateau Iris Syndrome ? Case Report
Podstawowe aspekty genetyczne w jaskrze młodzieńczej otwartego kąta oraz charakterystyka genu MYOC Agnieszka Bielińska, Paweł Bieliński Basic Genetic Aspects of Juvenile-Onset Primary Open-Angle Glaucoma and MYOC Gene Characteristics
Jaskra w przebiegu chorób metabolicznych uwarunkowanych genetycznie Mirosława Grałek Glaucoma and Inborn Metabolic Diseaeses
Leczenie jaskry wrodzonej metodą trabekulotomii z wycięciem ściany kanału Schlemma ? doniesienie wstępne Dorota Klimczak-Ślączka, Mirosława Grałek Surgical Management in Pediatric Glaucoma with Trabeculotomy with Schlemm’s Canal Wall Excision Method ? Preliminary Report
Wyniki fakotrabekulektomii w obserwacji 5-letniej – doświadczenia własne Jerzy Szaflik1,3, Iwona Liberek2,3 Phacoemulsification Combined with Trabeculectomy in 5 Years Observation – Own Experience
Zapalenie błony naczyniowej i siatkówki jako pierwsza manifestacja zakażenia HIV – opis przypadku Magdalena Michałowska, Beata Kukulska, Patryk Smoliński1, Grażyna Maciaszek, Krzysztof Simon1 Chorioretinitis as a First Manifestation of HIV – Infection, Case Report