Numer 4/2014

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 4/2014

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Nowe kierunki w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w badaniach klinicznych (str. 11) Dorota Romaniuk1, Maria Kmera-Muszyńska1, Magdalena Ulińska1,2 New Trends in Age-related Macular Degeneration Treatment in Clinical Trials
Plamka – miejsce rozwoju wielu patologii (str. 15) Agnieszka Kubicka-Trząska, Izabella Karska-Basta Macula – the Place of Many Pathological Lesions Development
Wpływ kwasu acetylosalicylowego na rozwój zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 22) Katarzyna Michalska-Małecka1,2, Agnieszka Regucka2, Bartłomiej Jewiarz2, Dorota Śpiewak2, Katarzyna Witek2 Effect of Acetylsalicylic Acid on the Development of Age-related Macular Degeneration
Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu naczyń żylnych siatkówki (str. 27) Marta Szaflik1,2, Jerzy Szaflik1,3 Diagnostic and Therapeutic Procedures in Macular Edema Secondary to Retinal Vein Occlusion or Branch Retinal Vein Occlusion
Zastosowanie afliberceptu w leczeniu mokrej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w przypadku lekooporności na bewacyzumab i ranibizumab – doniesienie wstępne (str. 32) Piotr Fryczkowski, Agnieszka Siennicka, Agnieszka Nowosielska Alfibercept in Wet AMD in Tachyphylaxis Against Bevacizumab and/or Ranibizumab – Preliminary Report
Zmiany właściwości reologicznych krwi w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 38) Dorota Śpiewak1, Agnieszka Regucka1, Ludmiła Słowińska-Łożyńska2, Adam Kabiesz1, Katarzyna Witek1, Katarzyna Michalska-Małecka1 Changes in the Hemorheological Parameters in Age-related Macular Degeneration
Analiza funkcji bioelektrycznej systemu czopkowego regionu plamki u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem leczonych doszklistkowymi iniekcjami bewacyzumabu (Avastinem) (str. 44) Krzysztof Szmatłoch, Wojciech Lubiński, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Zbigniew Szych, Jolanta Gronkowska, Danuta Karczewicz Analysis of Macular Function, Thickness and Retinal Circulation in Patients with Exudative Age-related Macular Degeneration Treated with Intravitreal Bevacizumab Injections (Avastin)
Zastosowanie laserów w okulistyce – nowe możliwości (str. 51) Magdalena Ulińska, Izabella Wójcicka-Balińska, Maria Kmera-Muszyńska Lasers Use in Ophthalmology – New Possibilities
Magnetostymulacja – metoda fizykoterapii stosowana w leczeniu ciężkich schorzeń narządu wzroku takich jak zwyrodnienie plamki związane z wiekiem i krótkowzroczność zwyrodnieniowa (str. 55) Lidia Puchalska-Niedbał, Zofia Sylwestrzak Extremely Low Frequency Magnetic Field Stimulation – Method of Physiotherapy Applied in Severe Ocular Diseases Such As Age-related Macular Degeneration and High Degenerative Myopia
Pseudoretinopatia Purtschera jako jeden z czynników ryzyka ostrego zapalenia trzustki o ciężkim przebiegu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa (str. 60) Joanna Roskal-Wałek, Michał Biskup Purtscher-like Retinopathy as One of the Risk Factors in Acute Severe Pancreatitis Development – Case Report and Review of the Literature
Wpływ preparatów zawierających metronidazol, tlenek rtęci i olejki eteryczne na przeżywalność nużeńców w warunkach in vitro (str. 64) Aleksandra Sędzikowska1, Maciej Osęka2, Barbara Grytner-Zięcina1, Beata Roman3, Emilia Jaremko3 Effect of Metronidazol, Mercury Oxide and Essentials Oils on the in vitro Survivability of Demodex Mites