Numer 4/2017

Archiwum kwartalnika medycznego "Okulistyka"
Numer 4/2017

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Zapalenie rogówki u dzieci (str. 11 – 15) Mirosława Grałek, Anna Niwald Keratitis in Children
Analiza urazów ocznych u dzieci leczonych w Klinice Okulistyki Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego w latach 2011–2015 (str. 16 – 19) Katarzyna Burenok 1 , Stanisław Burkot 1 , Joanna Ziółkowska 1 , Olga Zjadewicz 1 , Gracjana Fijałkowska 2 , Erita Filipek 2 Analysis of Ocular Injuries in Children Admitted to the Department of Pediatric Ophthalmology Ward of Gibinski’s Hospital in Katowice in Years 2011–2015
Przeszczepy warstwowe tylne – keratoplastyka XXI wieku (str. 20 – 25) Urszula Kołodziejska 1 , Anna K. Kurowska 1,2 , Monika Udziela 1 , Jacek P. Szaflik 1,2 Endothelial Keratoplasty – Keratoplasty of the 21st Century
Postępowanie w przypadku perforacji rogówki – doświadczenia własne (str. 26 – 30) Dominika Wróbel-Dudzińska 1 , Beata Rymgayłło-Jankowska 1 , Dorota Pożarowska 1 , Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz 1 , Ewa Suchodoła-Ratajewicz 2 , Ewa Wróblewska-Sadowska 1 , Karolina Kątska 1 , Tomasz Żarnowski 1 Management in Corneal Perforations – Own Experience
Postępowanie w leczeniu oparzeń chemicznych powierzchni oka (str. 31 – 35) Beata Rymgayłło-Jankowska, Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz, Dorota Pożarowska, Ewa Suchodoła-Ratajewicz, Ewa Wróblewska-Sadowska, Karolina Kątska, Dominika Wróbel-Dudzińska, Monika Sałaga-Pylak, Tomasz Żarnowski Ocular Chemical Burns Management
Choroba przeszczepu rogówki – patomechanizm, diagnostyka i leczenie (str. 36 – 41) Joanna Major 1 , Anna K. Kurowska 1,2 , Jacek P. Szaflik 1,2 Corneal Graft Rejection – Pathomechanism, Diagnosis and Treatment
Chirurgia refrakcyjna rogówki – postęp bez granic (str. 42 – 44) Anna Fabczak-Kubicka, Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Daria Kęcik, Agnieszka Baran-Lego, Joanna Kalińska, Dariusz Kęcik Corneal Refractive Surgery – a Never-ending Progress
Od Scheinera do Hartmanna i Shacka, czyli nie tak krótka historia aberrometrii (str. 45 – 47) Agnieszka Baran-Lego, Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Joanna Kalińska, Anna Fabczak-Kubicka, Daria Kęcik, Dariusz Kęcik From Scheiner to Hartmann Not So Short History of Aberrometry
Czy keratometria jest wartościowym parametrem w procesie rozpoznawania zespołu Marfana? (str. 48 – 51) Magda Drężek-Nojowicz 1 , Paweł Lipowski 1 , Dorota Raczyńska 1 , Lidia Woźniak-Mielczarek 2 , Robert Sabiniewicz 2 , Leopold Glasner 1 Is Keratometry a Valuable Diagnostic Tool in Marfan’s Syndrome Diagnosis?
Linie Haaba i ich różnicowanie z innymi linijnymi zmianami rogówki (str. 52 – 55) Joanna Kusiorska 1 , Karol Krycia 1 , Agata Niedzielska-Krycia 1 , Erita Filipek 2 Haab’s Lines and Their Differentiation with Other Corneal Dystrophies
Keratopatia taśmowata – etiopatogeneza i leczenie (str. 56 – 59) Dorota Barchanowska 1 , Gracjana Fijałkowska 1 , Ewa Kraszewska 2 , Erita Filipek 1,3 Band Keratopathy – Etiopathogenesis and Treatment
Sieciowanie włókien kolagenowych rogówki jako metoda leczenia infekcyjnych owrzodzeń rogówki – założenia teoretyczne i wykonanie (str. 60 – 61) Natalia Skuza, Piotr Jurowski Corneal Collagen Cross-linking in the Treatment of Microbial Corneal Ulcers – Theoretical Assumptions and Implementation
Zastosowanie interferencji RNA w leczeniu uszkodzeń rogówki (str. 62 – 64) Paweł Rusin Application of RNA interference in the Treatment of Corneal Damage
Ortokeratologia w korekcji krótkowzroczności – rozwój, bezpieczeństwo i zastosowanie (str. 65 – 68) Piotr Maciejewicz, Katarzyna Kotela-Węgrzyn, Dorota Kopacz, Joanna Kalińska, Agnieszka Baran-Lego, Daria Kęcik, Anna Fabczak-Kubicka, Dariusz Kęcik Orthokeratology in Myopia Correction – Invention, Safety and Efficacy
Etiopatogeneza i współczesne metody leczenia skrzydlika – przegląd piśmiennictwa (str. 69 – 73) Anna Uliasz, Kinga Król-Jarosz, Wesam Taslaq, Aneta Lewicka-Chomont Ethiopathogenesis and Current Approaches in the Treatment of Pterygium – Literature Review
Zespół suchego oka: epidemiologia jego dwóch postaci – wynikającej z nadmiernego parowania filmu łzowego oraz z niedoboru wodnej składowej filmu łzowego (str. 74 – 81) Anna Bielecka, Jacek P. Szaflik Dry Eye Disease: Epidemiology of Two Types of the Disease – Evaporative Dry Eye and Aqueus Deficient Dry Eye
Suche zapalenie rogówki i spojówki – przyczyny i możliwości leczenia (str. 82 – 86) Barbara Nowacka, Wojciech Lubiński Keratoconjunctivitis Sicca – Causes and Treatment Options
Nowe metody diagnostyki zespołu suchego oka (str. 87 – 92) Dorota Pożarowska, Anna Kułak, Beata Rymgayłło-Jankowska, Ewa Wróblewska-Sadowska, Dominika Wróbel-Dudzińska, Tomasz Żarnowski Novel Diagnostic Methods in Dry Eye Disease
Oczne objawy choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi u pacjentów po allotransplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych (str. 93 – 97) Ewelina Serkies-Minuth, Dorota Raczyńska, Leopold Glasner Ocular Graft-Versus-Host Disease in Patients after Allogeneic Stem Cell Transplantation
Leczenie dysfunkcji gruczołów Meiboma (str. 98 – 102) Aleksandra Zakrzewska, Anna Machalińska Treatment of Meibomian Gland Dysfunction
Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w leczeniu neurotroficznych owrzodzeń rogówki (str. 103 – 107) Dominika Wróbel-Dudzińska 1 , Ewa Suchodoła-Ratajewicz 2 , Ewa Kosior-Jarecka 1 , Beata Rymgayłło-Jankowska 1 , Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz 1 , Tomasz Żarnowski 1 Autologous Platelet Rich-Plasma Eye Drops in Neurotrophic Ulcers Treatment
Co wiemy o alergicznym zapaleniu rogówki i spojówek (str. 108 – 112) Joanna Kalińska, Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Daria Kęcik, Anna Fabczak-Kubicka, Agnieszka Baran-Lego, Dariusz Kęcik What Do We Know About Allergic Keratoconjunctivitis
Parametry rogówki modyfikujące pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (str. 113 – 115) Daria Kęcik, Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Jan Kasprzak, Anna Fabczak-Kubicka, Agnieszka Baran-Lego, Joanna Kalińska, Dariusz Kęcik Corneal Parameters Affecting Values of Intraocular Pressure Measurements
Rola biomechaniki rogówki we współczesnej diagnostyce okulistycznej (str. 116 – 119) Zofia Pniakowska, Piotr Jurowski The Role of Corneal Biomechanics in Modern Ophthalmology
Rogówkowe aspekty neuropatii jaskrowej (str. 120 – 122) Joanna Wierzbowska Corneal Aspects of Glaucomatous Neuropathy
Przeszczep warstwowy przedni z jednoczasowym przeszczepem rąbka rogówki i twardówki w leczeniu neoplazji płaskonabłonkowej powierzchni oka – opis przypadku (str. 123 – 125) Krzysztof Bartosiewicz, Wiktoria Kubisiak, Piotr Jurowski Lammellar Anterior Keratoplasty with Simultaneous Limbal and Scleral Graft in the Treatment of Preinvasive OSSN – Case Report
Zapalenie rogówki wywołane przez szczepy pełzaków z rodzaju Acanthamoeba – leczenie zachowawcze czy wczesna keratoplastyka? Opis przypadku (str. 126 – 128) Mateusz Winiarczyk 1 , Ewa Rakowska 1 , Beata Rymgayłło-Jankowska 2 , Edward Hadaś 3 , Jerzy Mackiewicz 1 Acanthamoeba Keratitis – Topical Treatment of Early Keratoplasty? Case Report
Endoteliopatia w przebiegu zespołu pseudoeksfoliacji – opis przypadku (str. 129 – 135) Dorota Pożarowska, Beata Rymgayłło-Jankowska, Tomasz Żarnowski Endotheliopathy in the Pseudoexfoliation Syndrome Course – Case Report
Srebrzyca rogówki – opis przypadku (str. 136 – 139) Natalia Skuza, Monika Chwiałkowska-Karam, Piotr Jurowski Corneal Argyrosis – Case Report
Zapalenie rogówki jako działanie niepożądane izotretynoiny – opis przypadku (str. 139 – 141) Klaudia Rakusiewicz, Krystyna Kanigowska, Wojciech Hautz Keratitis as Side Effect after Isotretinoin Treatment – Case Report
Rzekomobłoniaste zapalenie spojówek – opis przypadku (str. 142 – 144) Piotr Polakowski, Wojciech Hautz Ligneous Conjunctivitis – Case Report
Zmniejszona grubość rogówki w przebiegu zespołu Williamsa – opis pięciu przypadków (str. 145 – 147) Małgorzata Musiorska-Kulisiewicz 1 , Jolanta Wierzba 2 Decreased Corneal Thickness in William’s Syndrome – Case Reports
×