Numer 2/2006

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 2/2006

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Postępy w chirurgii refrakcyjnej Jerzy Szaflik1,2, Justyna Izdebska1,2, Iwona Liberek2,3 Current Status of Refractive Surgery
Dziesięć lat doświadczeń w korekcji krótkowzroczności Jerzy Szaflik1,2, Iwona Liberek3,2, Małgorzata Gadomska2, Elżbieta Archacka2, Justyna Izdebska1,2 Ten Years Experience in Myopic Laser Correction
Zasady kwalifikacji pacjentów do zabiegu laserowej korekcji wad wzroku Małgorzata Gadomska1, Elżbieta Archacka1, Iwona Liberek1,2, Justyna Izdebska1,3, Jerzy Szaflik1,3 The Rules of Qualification for Refractive Surgery
Epi-LASIK – nowa jakość w chirurgii refrakcyjnej Elżbieta Archacka1, Małgorzata Gadomska1, Iwona Liberek1,3, Justyna Izdebska1,2, Jerzy Szaflik1,2 Epi-LASIK – New Quality in Refractive Surgery
Własne obserwacje korekcji nadwzroczności Elżbieta Archacka1, Małgorzata Gadomska1, Iwona Liberek1,2, Justyna Izdebska1,3, Jerzy Szaflik1,3 Own Experience in Hyperopia Correction
Nowe możliwości w leczeniu starczowzroczności Justyna Izdebska1,2, Iwona Liberek2,3, Jerzy Szaflik1,2 New Methods in Presbyopia Treatment
Zastosowanie pierścieni śródrogówkowych w leczeniu stożka rogówki Iwona Liberek1,3, Jerzy Szaflik2,3, Justyna Izdebska2,3 Use of Intracorneal Rings in Keratoconus Treatment
Korekcja astygmatyzmu powstałego po przeszczepie drążącym rogówki Iwona Liberek1,3, Jerzy Szaflik2,3 Astmigmatism Correction after Penetrating Keratoplasty
Zastosowanie topografii rogówki w laserowej chirurgii refrakcyjnej Jerzy Szaflik1,2, Sebastian Gajda1, Wojciech Kołodziejczyk1, Iwona Liberek The Use of Corneal Topography in Laser Refractive Surgery
Czynniki wpływające na wysokość ciśnienia śródgałkowego podczas zabiegów okulistycznych Iwona Liberek, Anna Dyczkowska, Agnieszka Nowosielska Factors Influencing IOP During Intraocular Ophthalmic Procedures
Zastosowanie OCT-Visante w kwalifikacji i pooperacyjnej obserwacji pacjentów z wszczepionymi soczewkami fakijnymi na podstawie własnego przypadku Anna Woyna-Orlewicz2, Edward Wylęgała1,2, Małgorzata Rebkowska-Juraszek2, Mariola Bartusek1 Application of OCT-Visante in Qualification and Postoperative Observation of Patients with Implanted Phakic Intraocular Lenses Based on own Case
Zakrzep arkady naczyniowej skroniowo-dolnej żyły centralnej siatkówki u 16-letniej pacjentki – czteroletni okres obserwacji Jarosław Piłat1, Edward Wylęgała1,2, Anna Woyna-Orlewicz1, Ewa Wróblewska-Czajka1 Inferior Temporal Branch Retinal Vein Occlusion (BRVO) in 16 Years Old Girl – Four Years Follow-up
Rola stresu oksydacyjnego w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Barbara Polaczek-Krupa, Iwona Liberek Consequence of Oxidative Stress in the Pathogenesis of Age-Related Macular Degeneration
Porównanie wyników pomiarów centralnej grubości rogówki uzyskanych metodą optyczną oraz za pomocą pachymetrii ultradźwiękowej Małgorzata Rebkowska-Juraszek2, Edward Wylęgała1,2, Anna Woyna-Orlewicz2, Sławomir Teper2 Comparison of Central Corneal Thickness Measurement Results Obtained by Means of Optical and Ultrasonic Methods