Numer 4/2013

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 4/2013

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Czerniak spojówki i rogówki – opis przypadku (str. 7) Weronika Pociej-Marciak, Anna Markiewicz, Anna Leśniak, Bożena Romanowska-Dixon Malignant Melanoma of the Conjunctiva and Cornea – Case Report
Oczna postać bąblowicy u dziecka – opis przypadku (str. 9) Anna Rogowska, Wojciech Hautz, Krystyna Kanigowska, Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska Intraocular Echinococcosis in a Child – a Case Report
Nerwiakowłókniak towarzyszący małooczu z torbielą szczelinową oczodołu – opis przypadku (str. 12) Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Krystyna Kanigowska, Anna Rogowska, Wojciech Hautz Neurofibroma Coexisting with Microphthalmia and Colobomatous Cyst of the Orbit – Case Report
Kostniak naczyniówki u 8-letniego dziecka – opis przypadku (str. 14) Wojciech Hautz, Krzysztof Cieślik, Krystyna Kanigowska, Anna Rogowska, Joanna Jędrzejczak Choroidal Osteoma in 8 Year-old Child – Case Report
Oczne objawy kliniczne u dziecka z zespołem Goldenhara – obserwacje własne (str. 16) Krystyna Kanigowska, Wojciech Hautz, Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Anna Rogowska Clinical Ocular Manifestation in a Child with Goldenhar Syndrome – Own Observation
Trudności terapeutyczne w leczeniu idiopatycznego krwotoku przedsiatkówkowego – opis przypadku (str. 19) Anna Karasińska, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska, Bartłomiej Markuszewski, Marek Szaliński, Marta Misiuk-Hojło, Radosław Kaczmarek Therapeutic Difficulties in Idiopathic Preretinal Hemorrhage – Case Report
Zastosowanie optycznej tomografii koherentnej w doborze soczewek hybrydowych u chorej na stożek rogówki, nietolerującej soczewek twardych – opis przypadku (str. 23) Sławomir Kuczkowski1,2, Erita Filipek2, Agnieszka Borkowska-Kuczkowska1, Dorota Barchanowska2 Optical Coherent Tomography Use in Hybrid Contact Lenses Application in Keratoconus Management in Patients with i RGP Lenses Intolerance – Case Report
Zastosowanie elektroretinogramu typu „pattern” w oszacowaniu skuteczności doszklistkowego leczenia bewacyzumabem (Avastinem) chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 27) Krzysztof Szmatłoch, Wojciech Lubiński, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Jolanta Gronkowska-Serafin, Zbigniew Szych, Danuta Karczewicz Diagnostic Value of Pattern Electroretinogram Test in Estimation of the Effectiveness of Bevacizumab Intravitreal Injections (Avastin) in Patients with Exudative Age-related Macular Degeneration
Inwolucyjne podwinięcie powieki dolnej – kwalifikacja i leczenie metodami Jonesa, Wiesa i Quickerta (str. 33) Beata Pawlik, Radosław Różycki, Rafał Pawlik, Marek Rękas Repair of Involutional Lower Lid Entropion with Jones, Wies and Ouickert Procedures
Zastosowanie aparatu OCT RTV-ue w diagnostyce i ocenie progresji jaskry (str. 36) Agnieszka Borkowska-Kuczkowska1, Erita Filipek2, Sławomir Kuczkowski1,2 The use of Fourier Domain Optical Coherent Tomography in the Diagnosis and Progression Evaluation in Glaucoma
Związek polimorfizmu -181 A/G genu MMP-7 z występowaniem jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej (str. 40) Patrycja Banaś-Leżańska1, Jacek P. Szaflik2, Jerzy Szaflik2, Mira Gacek2, Karolina Przybyłowska-Sygut1, Ireneusz Majsterek1 Association of the -181 A/G MMP-7 Gene Polymorphism with the Occurrence of Primary Open-angle Glaucoma in a Polish Population
Oko a stres vs. stres a oko (str. 43) Janusz Czajkowski The Eye and Stress vs. Stress and the Eye