Numer 4/2016

Archiwum kwartalnika medycznego "Okulistyka"
Numer 4/2016

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Naczyniowe anomalie okołogałkowe u dzieci. Część I. Guzy naczyniowe (str. 9 – 12) Mirosława Grałek 1 , Artur Kobielski 2 , Anna Niwald 1 Periorbital Vascular Anomalies in Children. Part I. The Vascular Tumors
Naczyniowe anomalie okołogałkowe u dzieci. Część II. Malformacje naczyniowe (str. 13 – 15) Mirosława Grałek, Anna Niwald Periorbital Vascular Anomalies in Children. Part II. The Vascular Malformations
Dynamika regresji naczyniaków wczesnodziecięcych okolicy oczodołowej leczonych propranololem (str. 16 – 19) Anna Niwald 1 , Mirosława Grałek 1 , Katarzyna Piasecka 1 , Artur Kobielski 2 , Przemysław Przewratil 3 Regression of Periorbital Infantile Haemangiomas Treated with Propranolol
Pourazowe uszkodzenie nerwu odwodzącego (str. 20 – 21) Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Beata Urban Posttraumatic Abducens Nerve Injury
Czy endoskopowa cyklofotokoagulacja może być alternatywną metodą leczenia jaskry u dzieci? (str. 22 – 26) Marta P. Wiącek, Monika Modrzejewska Can Endoscopic Cyclophotocoagulation Be an Alternative Method in Glaucoma Treatment in Children?
Geny i ich rola w rozwoju jaskry wrodzonej (str. 27 – 29) Monika Modrzejewska 1 , Joanna Gorący 2 Genes and Their Role in Congenital Glaucoma Development
Jaskra wtórna w przebiegu zapaleń błony naczyniowej u dzieci (str. 30 – 33) Gracjana Fijałkowska 1,2 , Erita Filipek 2 Secondary Glaucoma Due to Uveitis in Children
Retinopatia słoneczna u dzieci powstała w wyniku obserwacji częściowego zaćmienia Słońca – obraz optycznej koherentnej tomografii siatkówki (str. 34 – 38) Erita Filipek 1,2 , Magdalena Pietrzyk-Rosołowska 3 , Lidia Nawrocka 1,2 Adam Kabiesz 4 Solar Retinopathy after Observation of the Partial Solar Eclipse – Image in the Optical Coherence Tomography of the Retina in Children
Ocena retrospektywna wpływu zabiegu tylnego wzmocnienia twardówki – skleroplastyki – na spowolnienie postępującej krótkowzroczności u dzieci (str. 39 – 45) Ewa Kraszewska 1 , Erita Filipek 1,2 , Maria Formińska-Kapuścik 3 , Lidia Nawrocka 3 A Retrospective Assessment of Posterior Scleral Reinforcement on Slowing Down Myopia Progression in Children
Odległe wyniki leczenia dzieci z podwichniętymi soczewkami metodą lensektomii z dojścia przez część płaską ciała rzęskowego. Część III – ocena niedowidzenia, widzenia obuocznego oraz ustawienia gałek ocznych (str. 46 – 49) Dorota Barchanowska 1 , Erita Filipek 1,2 , Bogumiła Wójcik-Niklewska 1,2 , Lidia Nawrocka 1 The Long-term Results of the Children with Subluxated Lens Treated with Pars Plana Lensectomy. Part III – Assessment of the Amblyopia, Binocular Vision and Eyes Position
Diagnostyka i leczenie stożka rogówki u dzieci (str. 50 – 52) Iwona Grabska-Liberek 1,2 , Łukasz Kołodziejski 1 Keratoconus Diagnostics and Treatmen in Children
Sieciowanie włókien kolagenowych rogówki w terapii stożka rogówki u dzieci (str. 53 – 56) Bogumiła Wójcik-Niklewska 1,2 , Erita Filipek 1,2 , Piotr Gościniewicz 3 , Piotr Kucharzewski 3 , Gracjana Fijałkowska 2 Corneal Cross-linking in Children in Keratoconus Treatment
Przyczyny leukokorii u dzieci (str. 57 – 61) Anna Uliasz 1 , Tomasz Dziedzic 1 , Wesam Taslaq 1 , Aneta Lewicka-Chomont 1 , Anna M. Ambroziak2,3 Causes of Leukocoria in Children
Wrodzona niedrożność dróg łzowych u dzieci – diagnostyka i leczenie (str. 62 – 66) Marcin Wołowiec, Aleksandra Jakubaszek, Agnieszka Samsel Congenital Lacrimal Duct Obstruction in Children – Diagnostics and Treatment
Zaburzenia widzenia na tle psychogennym oraz symulacji u dzieci – doświadczenia własne (str. 67 – 76) Katarzyna Wojtaś-Korzeniec, Aleksandra Jakubaszek, Agnieszka Podedworny-Chustecka, Agnieszka Samsel Psychogenic and Simulated Vision Problems in Children – Our Experience
Nawrotowy wrzód rogówki u dziecka leczony naszyciem błony owodniowej (str. 77 – 79) Anna Bryl 1 , Beata Chrzanowska-Grenda 2 , Alina Bakunowicz-Łazarczyk 2 , Danuta Sielicka 2 , Małgorzata Mrugacz 1,2 Recurrent Corneal Ulcer in Child Treated with Amniotic Membrane Transplantation
Przypadek kostniaka naczyniówki u 6-miesięcznego niemowlęcia (str. 80 – 82) Mirosława Grałek, Anna Niwald, Agnieszka Moll, Monika Daszyńska Case of Choroidal Osteoma in 6-Months-old Infant
Małoocze – opis przypadku (str. 83 – 86) Monika Modrzejewska 1 , Tomasz Kubacki 1 , Anna Modrzejewska 1 , Sławomir Świderski 2 , Rafał Rzepka 2 , Andrzej Torbé 2 , Wojciech Lubiński 1 Microphthalmia – Case Report
Wrodzona ślepota Lebera – opis przypadku (str. 87 – 90) Gracjana Fijałkowska 1,2, Erita Filipek 1,2, Dorota Barchanowska 1, Bogumiła Wójcik-Niklewska 1,2, Katarzyna Jadczyk-Sorek 3, Julia Janiszewska 3 Leber’s Congenital Amaurosis – Case Study
Hamartoma astrocytarna siatkówki – opis przypadku (str. 91 – 94) Bogumiła Wójcik-Niklewska 1,2 , Erita Filipek 1,2 , Lidia Nawrocka 2 , Dorota Barchanowska 2 , Gracjana Fijałkowska 2 Retinal Astrocytic Hamartoma – Case Report
Chirurgiczne usunięcie przetrwałej błony źrenicznej u niemowląt – opis przypadków (str. 95 – 99) Lidia Nawrocka 1 , Erita Filipek 1,2 , Maria Formińska-Kapuścik 1 , Katarzyna Stangrecka-Matelska 3 Surgical Extraction of Persistent Pupillary Membrane in Infants – Case Reports
Zespół Lowe’a – opis przypadku (str. 100 – 103) Dorota Barchanowska 1, Erita Filipek 1,2, Lidia Nawrocka 1, Bogumiła Wójcik-Niklewska 1,2, Gracjana Fijałkowska 1 Lowe Syndrome – Case Report
Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku złamań oczodołu u dzieci – opis przypadku (str. 104 – 107) Agata J. Ordon 1 , Agata Majos 2 , Piotr Loba 1 Diagnostic and Therapeutic Problems in Orbital Fractures in Children – Case Report