Postępowanie w nowotworach wewnątrzgałkowych
Autorzy: Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska.

Intraocular Tumors Management Wydanie 4/2020str. 25-31 Autorzy: Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium MedicumKlinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. n.…

Czytaj dalejPostępowanie w nowotworach wewnątrzgałkowych
Autorzy: Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska.

Nowotwory powierzchni oka
Autorzy: Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska.

Ocular Surface Neoplasms Wydanie 4/2020str. 21-24 Autorzy: Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium MedicumKlinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. n.…

Czytaj dalejNowotwory powierzchni oka
Autorzy: Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska.