Zastosowanie połączenia dekspantenolu i hydroksypropylocelulozy w terapii zaburzeń powierzchni oka.
Autorzy: Ewelina Trojacka, Justyna Izdebska, Jacek P. Szaflik.

Use of Dexpanthenol Combined with Hydroxypropylcellulose in Ocular Surface Disorders Therapy. Wydanie 1/2021str. 44 - 52 Autorzy: Ewelina Trojacka1, Justyna Izdebska1,2, Jacek P. Szaflik.1,2 1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny…

Czytaj dalejZastosowanie połączenia dekspantenolu i hydroksypropylocelulozy w terapii zaburzeń powierzchni oka.
Autorzy: Ewelina Trojacka, Justyna Izdebska, Jacek P. Szaflik.

Zastosowanie błony owodniowej w leczeniu schorzeń powierzchni oka.
Autorzy: Monika Sarnat-Kucharczyk, Ewa Mrukwa-Kominek.

Amniotic Membrane Application in the Management of Ocular Surface Diseases. Wydanie 1/2021str. 37 - 39 Autorzy: Monika Sarnat-Kucharczyk1,2, Ewa Mrukwa-Kominek1,2 1 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydział Nauk Medycznych w Katowicach…

Czytaj dalejZastosowanie błony owodniowej w leczeniu schorzeń powierzchni oka.
Autorzy: Monika Sarnat-Kucharczyk, Ewa Mrukwa-Kominek.

Jaskra po przeszczepieniu rogówki – aktualny przegląd piśmiennictwa.
Autorzy: Katarzyna Gontarz, Mariola Dorecka, Ewa Mrukwa-Kominek.

Glaucoma after Keratoplasty – a Current Review. Wydanie 1/2021str. 32 - 36 Autor: Katarzyna Gontarz1,2, Mariola Dorecka1,2, Ewa Mrukwa-Kominek1,2 1 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego…

Czytaj dalejJaskra po przeszczepieniu rogówki – aktualny przegląd piśmiennictwa.
Autorzy: Katarzyna Gontarz, Mariola Dorecka, Ewa Mrukwa-Kominek.

Genetyczne aspekty dystrofii śródbłonkowych rogówki.
Autorzy: Monika Udziela, Monika Ołdak.

Genetic Aspects of Endothelial Corneal Dystrophies. Wydanie 1/2021str. 29 - 31 Autor: Monika Udziela1,2, Monika Ołdak2,3 1 Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: prof. dr hab.…

Czytaj dalejGenetyczne aspekty dystrofii śródbłonkowych rogówki.
Autorzy: Monika Udziela, Monika Ołdak.

Postępowanie u pacjentów po przeszczepieniu rogówki wysokiego ryzyka.
Autorzy: Joanna Major, Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha, Jacek P. Szaflik.

The Management of Patients After High Risk Keratoplasty. Wydanie 1/2021str. 23 - 28 Autor: Joanna Major1, Bartosz Foroncewicz2, Krzysztof Mucha2,3, Jacek P. Szaflik1,4,5 1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w…

Czytaj dalejPostępowanie u pacjentów po przeszczepieniu rogówki wysokiego ryzyka.
Autorzy: Joanna Major, Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha, Jacek P. Szaflik.

Stożek rogówki.
Autorzy: Karolina Ciepiaszuk, Anna Kurowska, Justyna Izdebska, Jacek P. Szaflik.

Keratoconus. Wydanie 1/2021str. 18 - 22 Autor: Karolina Ciepiaszuk1,2, Anna Kurowska1,2,3, Justyna Izdebska1,2,3, Jacek P. Szaflik1,2,3 1 Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy…

Czytaj dalejStożek rogówki.
Autorzy: Karolina Ciepiaszuk, Anna Kurowska, Justyna Izdebska, Jacek P. Szaflik.

Przeszczepienia w niewydolności rąbkowych komórek macierzystych rogówki – aktualne możliwości terapeutyczne.
Autorzy: Monika Udziela, Jacek P. Szaflik.

Limbal Stem-cell Transplantation – the Therapeutic MethodsUpdate. Wydanie 1/2021str. 16 - 17 Autor: Monika Udziela1,2, Jacek P. Szaflik1,2 1 Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoKierownik: prof. dr…

Czytaj dalejPrzeszczepienia w niewydolności rąbkowych komórek macierzystych rogówki – aktualne możliwości terapeutyczne.
Autorzy: Monika Udziela, Jacek P. Szaflik.

Karatoplastyka wspomagana laserem femtosekundowym.
Autorzy: Dariusz Dobrowolski, Michał Milka, Anita Lyssek-Boroń, Edward Wylęgała.

Femtosecond Laser Assisted Keratoplasty. Wydanie 1/2021str. 12 - 15 Autor: Dariusz Dobrowolski1,2, Michał Milka2, Anita Lyssek-Boroń2,3, Edward Wylęgała1 1 Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego…

Czytaj dalejKaratoplastyka wspomagana laserem femtosekundowym.
Autorzy: Dariusz Dobrowolski, Michał Milka, Anita Lyssek-Boroń, Edward Wylęgała.