Przeszczepienia w niewydolności rąbkowych komórek macierzystych rogówki – aktualne możliwości terapeutyczne.
Autorzy: Monika Udziela, Jacek P. Szaflik.

Limbal Stem-cell Transplantation – the Therapeutic Methods
Update.

Wydanie 1/2021
str. 16 – 17

Autor: Monika Udziela1,2, Jacek P. Szaflik1,2

1 Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
2  Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie


Summary: 

The article provides a comprehensive overview on limbal stem cells deficiency therapeutic methods. Cultivated limbal stem-cell transplantation is a novel and most promising treatment for eye burns, the most common cause of vision loss due to limbal stem cells deficiency.