Keratoplastyka warstwowa tylna
Autor: Monika Udziela.

Posterior Lamellar Keratoplasty.

Wydanie 1/2021
str. 9 – 11

Autor: Monika Udziela1,2

1 Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
2  Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie


Summary: 

This article is a systematic review of the endothelial keratoplasty methods. During the past decades, the advancement of surgical techniques and the development of innovative surgical instruments have significantly enhanced the quality of corneal transplantations. The novel surgical procedures:
Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty (DSAEK) and Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) became the preferred therapy standards for endothelial disorders.