Analiza zmian parametrów angiografii optycznej koherentnej tomografii wykonanej u pacjentów z zakrzepem naczyń żylnych siatkówki przed leczeniem iniekcjami inhibitora czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego i po leczeniu
Autorzy: Dorota Śpiewak, Katarzyna Witek, Łukasz Drzyzga, Ewa Mrukwa-Kominek.

Analysis of Changes in Optical Coherence Tomography Angiography Parameters in Retinal Vein Occlusion Before and After anti Vascular Endothelial Growth Factor Therapy Wydanie 2/2023str. 41 - 44 Autorzy: Dorota Śpiewak1,…

Czytaj dalejAnaliza zmian parametrów angiografii optycznej koherentnej tomografii wykonanej u pacjentów z zakrzepem naczyń żylnych siatkówki przed leczeniem iniekcjami inhibitora czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego i po leczeniu
Autorzy: Dorota Śpiewak, Katarzyna Witek, Łukasz Drzyzga, Ewa Mrukwa-Kominek.

Terapia biologiczna w leczeniu zapalenia tylnego odcinka błony naczyniowej oka – aktualny stan wiedzy i perspektywy
Autorzy: Piotr Gościniewicz, Dominik Rabstein, Ewa Mrukwa-Kominek.

Biological Therapy in the Treatment of Posterior Uveitis – Current State of Knowledge and Perspectives. Wydanie 2/2023str. 36 - 40 Autorzy: Piotr Gościniewicz1, Dominik Rabstein2, Ewa Mrukwa-Kominek1,3 1. Oddział Okulistyki…

Czytaj dalejTerapia biologiczna w leczeniu zapalenia tylnego odcinka błony naczyniowej oka – aktualny stan wiedzy i perspektywy
Autorzy: Piotr Gościniewicz, Dominik Rabstein, Ewa Mrukwa-Kominek.

Grzybicze zapalenie błony naczyniowej – współczesna diagnostyka i leczenie
Autor: Agnieszka Kubicka-Trząska.

Fungal Uveitis – Current Diagnosis and Treatment Wydanie 2/2023str. 30 - 35 Autor: Agnieszka Kubicka-Trząska Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego…

Czytaj dalejGrzybicze zapalenie błony naczyniowej – współczesna diagnostyka i leczenie
Autor: Agnieszka Kubicka-Trząska.

Witrektomia 23 G z podaniem iniekcji inhibitora czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego u chorego na jaskrę neowaskularną, z całkowitym odwarstwieniem siatkówki, krwotokiem do komory przedniej i komory ciała szklistego oka prawego – opis przypadku
Autorzy: Sebastian Sirek, Dawid Woszczek, Rafał Leszczyński, Ewa Mukwa-Kominek.

Vitrectomy 23 G with Vascular Endothelial Growth Factor Injection in a Patient with Neovascular Glaucoma with Total Retinal Detachment, Hemorrhage into Anterior Chamber and Vitreous Chamber of the Right Eye…

Czytaj dalejWitrektomia 23 G z podaniem iniekcji inhibitora czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego u chorego na jaskrę neowaskularną, z całkowitym odwarstwieniem siatkówki, krwotokiem do komory przedniej i komory ciała szklistego oka prawego – opis przypadku
Autorzy: Sebastian Sirek, Dawid Woszczek, Rafał Leszczyński, Ewa Mukwa-Kominek.

Zapalenie wnętrza gałki ocznej po operacji usunięcia zaćmy – czy problem jest wciąż aktualny?
Autorzy: Monika Jasielska, Aleksandra Burakowska, Jerzy Mackiewicz.

Endophthalmitis Following Cataract Surgery – Is the Problem Still Present? Wydanie 2/2023str. 23 - 26 Autorzy: Monika Jasielska, Aleksandra Burakowska, Jerzy Mackiewicz Kl inika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu…

Czytaj dalejZapalenie wnętrza gałki ocznej po operacji usunięcia zaćmy – czy problem jest wciąż aktualny?
Autorzy: Monika Jasielska, Aleksandra Burakowska, Jerzy Mackiewicz.

Zespół Posnera-Schlossmana jako nawracające zapalenie błony naczyniowej o niesprecyzowanej etiologii
Autorzy: Łukasz Kempys, Ewa Mrukwa-Kominek.

The Posner-Schlossman Syndrome as a Recurrent Uveitis of Unspecified Etiology. Wydanie 2/2023str. 19 - 22 Autorzy: Łukasz Kempys1,2, Ewa Mrukwa-Kominek3,4 1. Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju…

Czytaj dalejZespół Posnera-Schlossmana jako nawracające zapalenie błony naczyniowej o niesprecyzowanej etiologii
Autorzy: Łukasz Kempys, Ewa Mrukwa-Kominek.

Zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej spowodowane infekcją cytomegalowirusem u immunokompetentnych pacjentów – diagnostyka i leczenie na przykładzie przypadków klinicznych
Autorzy: Maria Guszkowska, Monika Łazicka-Gałecka, Anna Kamińska, Jacek P. Szaflik.

Anterior Uveitis Due to Cytomegalovirus Infection in Immunocompetent Patients – Diagnosis and Treatment Based on Clinical Examples. Wydanie 2/2023str. 14 - 18 Autorzy: Maria Guszkowska1, Monika Łazicka-Gałecka1,2, Anna Kamińska1,2, Jacek…

Czytaj dalejZapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej spowodowane infekcją cytomegalowirusem u immunokompetentnych pacjentów – diagnostyka i leczenie na przykładzie przypadków klinicznych
Autorzy: Maria Guszkowska, Monika Łazicka-Gałecka, Anna Kamińska, Jacek P. Szaflik.

Zwyrodnieniowe rozwarstwienie siatkówki – opis przypadku
Autorzy: Karolina Szota, Monika Sarnat-Kucharczyk, Ewa Mrukwa-Kominek.

Retinoschisis – Case Report. Wydanie 2/2023str. 11 - 13 Autorzy: Karolina Szota, Monika Sarnat-Kucharczyk, Ewa Mrukwa-Kominek. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik: prof.…

Czytaj dalejZwyrodnieniowe rozwarstwienie siatkówki – opis przypadku
Autorzy: Karolina Szota, Monika Sarnat-Kucharczyk, Ewa Mrukwa-Kominek.

Znaczenie elektrofizjologii siatkówki w chorioretinopatii typu Birdshot
Autorzy: Magdalena Durajczyk , Wojciech Lubiński.

The Importance of Retinal Electrophysiology in Birdshot Chorioretinopathy. Wydanie 2/2023str. 7 - 10 Autorzy: Magdalena Durajczyk , Wojciech Lubiński II Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Kierownik: prof. dr…

Czytaj dalejZnaczenie elektrofizjologii siatkówki w chorioretinopatii typu Birdshot
Autorzy: Magdalena Durajczyk , Wojciech Lubiński.

Numer 2/2023

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"Numer 2/2023 Powrót do Archiwum >>> Redakcja Polski tytuł English title The Importance of Retinal Electrophysiology in Birdshot Chorioretinopathy. Authors: Magdalena Durajczyk , Wojciech Lubiński. Retinoschisis –…

Czytaj dalejNumer 2/2023