Zespół Posnera-Schlossmana jako nawracające zapalenie błony naczyniowej o niesprecyzowanej etiologii
Autorzy: Łukasz Kempys, Ewa Mrukwa-Kominek.

The Posner-Schlossman Syndrome as a Recurrent Uveitis of Unspecified Etiology.

Wydanie 2/2023
str. 19 – 22

Autorzy: Łukasz Kempys1,2, Ewa Mrukwa-Kominek3,4

1. Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
2. Okulus Plus Centrum Okulistyki i Optometrii w Bielsku-Białej
3. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
4. Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek


Summary: 

Uveitis is a significant civilizational issue contributing to a substantial decline in the quality of life. Its etiology is complex, ranging from autoimmune to infectious causes. The Posner-Schlossman Syndrome is characterized by recurring episodes of inflammation of the anterior segment of the uvea and elevated intraocular pressure. Although traditionally classified as secondary open-angle glaucoma, its etiopathogenesis has not been fully elucidated. Understanding it is essential to apply effective treatment and maintain proper vision.