Analiza zmian parametrów angiografii optycznej koherentnej tomografii wykonanej u pacjentów z zakrzepem naczyń żylnych siatkówki przed leczeniem iniekcjami inhibitora czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego i po leczeniu
Autorzy: Dorota Śpiewak, Katarzyna Witek, Łukasz Drzyzga, Ewa Mrukwa-Kominek.

Analysis of Changes in Optical Coherence Tomography Angiography Parameters in Retinal Vein Occlusion Before and After anti Vascular Endothelial Growth Factor Therapy

Wydanie 2/2023
str. 41 – 44

Autorzy: Dorota Śpiewak1, Katarzyna Witek1, Łukasz Drzyzga1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2

1. Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek


Summary: 

Optical coherence tomography angiography is a modern, non-invasive method for assessing hemodynamics in retinal and choroidal vessels. The study presents changes occurring in optical coherence tomography angiography examination in patients with retinal vein occlusion, before and after therapy with intravitreal anti vascular endothelial growth factor injections. Anti vascular endothelial growth factor therapy in patients with retinal vein occlusion reduces the non-perfusion area, improves retinal blood flow, reduces retinal ischemia, reduces cystoid macular edema, and improves visual acuity.