Mechanizmy związane z przerzutowaniem czerniaka błony naczyniowej do wątroby
Autor: Martyna Elas.

Uveal Melanoma Metastases to the Liver – Mechanisms Wydanie 4/2020str. 56-59 Autor: Martyna Elas Zakład Biofizyki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. Krystyna…

Czytaj dalejMechanizmy związane z przerzutowaniem czerniaka błony naczyniowej do wątroby
Autor: Martyna Elas.

Wysiękowe odwarstwienie siatkówki jako pierwszy objaw rozsianego raka płuc – opis przypadku
Autorzy: Anna Modrzejewska, Karol Krzystolik, Wojciech Lubiński, Monika Modrzejewska

Exudative Retinal Detachment as a First Symptom of Metastatic Lung Cancer – Case Report Wydanie 2/2018str. 108 - 111 Autorzy: Anna Modrzejewska 1 , Karol Krzystolik 1 , Wojciech Lubiński 2 , Monika Modrzejewska 2 1 I Katedra…

Czytaj dalejWysiękowe odwarstwienie siatkówki jako pierwszy objaw rozsianego raka płuc – opis przypadku
Autorzy: Anna Modrzejewska, Karol Krzystolik, Wojciech Lubiński, Monika Modrzejewska