Mechanizmy związane z przerzutowaniem czerniaka błony naczyniowej do wątroby
Autor: Martyna Elas.

Uveal Melanoma Metastases to the Liver – Mechanisms

Wydanie 4/2020
str. 56-59

Autor: Martyna Elas

Zakład Biofizyki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Urbańska.


Summary: 

Metastasis is the main reason for high mortality rate of uveal melanoma patients. The reasons for their liver homing and molecular mechanisms regulating this process are only partially known. As tumor cell dormancy and liver metastatic niche regulation seem to be implicated in the metastatic uveal melanoma, there is an urgent need to understand these mechanisms better.

Keywords: uveal melanoma (UM), metastases, cell migration.
Słowa kluczowe: czerniak błony naczyniowej, przerzuty, migracja komórek.