Przeszczepienia w niewydolności rąbkowych komórek macierzystych rogówki – aktualne możliwości terapeutyczne.
Autorzy: Monika Udziela, Jacek P. Szaflik.

Limbal Stem-cell Transplantation – the Therapeutic MethodsUpdate. Wydanie 1/2021str. 16 - 17 Autor: Monika Udziela1,2, Jacek P. Szaflik1,2 1 Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoKierownik: prof. dr…

Czytaj dalejPrzeszczepienia w niewydolności rąbkowych komórek macierzystych rogówki – aktualne możliwości terapeutyczne.
Autorzy: Monika Udziela, Jacek P. Szaflik.