Powikłania okulistyczne po zabiegach medycyny estetycznej
Autorzy: Magdalena Korwin, Dorota Kowalewska, Jacek Dziedziak, Anna Kamińska, Jacek P. Szaflik

Ophthalmological Complications following Aesthetic Medicine Procedures

Wydanie 3/2023
str. 26 – 31

Autorzy: Magdalena Korwin1,2,3, Dorota Kowalewska2, Jacek Dziedziak2,4, Anna Kamińska2,5, Jacek P. Szaflik2,5

1. „Korwin-Medica” Praktyka Lekarska – Estemmi Beauty Center Warszawa
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
3. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
4. Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
5. Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik


Summary: 

Aesthetic medicine is one of the most intensively developing branch of medicine worldwide. Additionally, there is an increasing number of physician who start to perform the procedures and therefore increasing number of the treatments. As any medical procedure it can be associated with complications. The authors describe possible complications affecting peri ocular area following aesthetic procedures performed on the face.