Powikłania naczyniowe po zabiegach z zastosowaniem wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego
Autorzy: Magdalena Korwin, Dorota Kowalewska, Jacek Dziedziak, Anna Kamińska, Jacek P. Szaflik

Vascular Complications Following Aesthetic Procedures with Hyaluronic Acid Fillers Use

Wydanie 3/2023
str. 32 – 37

Autorzy: Magdalena Korwin1,2,3, Dorota Kowalewska2, Jacek Dziedziak2,4, Anna Kamińska2,5, Jacek P. Szaflik2,5

1. „Korwin-Medica” Praktyka Lekarska – Estemmi Beauty Center Warszawa
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
3. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
4. Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
5. Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik


Summary: 

Aesthetic medicine deals with patients’ quality of life improvement by reducing imperfections in appearance. It focuses on inhibiting and slowing down ageing and wrinkles reduction. One of the most frequently performed procedures is hyaluronic acid fillers injections to fill and improve volume loss, deep folds and wrinkles. Those products have the gel characteristics, therefore their injection into the tissues may be associated with complications development, including vascular occlusion. The authors describe variety of possible vascular complications following aesthetic procedures with special attention paid to blindness and management algorithms in such cases.