Wybrane aspekty chirurgii zaćmy wieku dziecięcego
Authors: Beata Urban, Alina Bakunowicz-Łazarczyk.

Selected Aspects of Pediatric Cataract Surgery.

Wydanie 1/2023
str. 31 – 33

Autorzy: Beata Urban, Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk


Summary: 

The authors present a selected practical problems in pediatric cataract surgery (simultaneous bilateral cataract surgery in congenital cataract, anterior and posterior capsular bag treatment, laser capsulotomy, intraocular lens calculation).