Postępowanie u pacjentów z opadniętą powieką górną z powodu słabej funkcji mięśnia dźwigacza
Autor: Mariusz Kęcik

Managment of Patients with Upper Eyelid Ptosis in Case of Poor
Levator Muscle Function

Wydanie 3/2023
str. 17 – 20

Autor: Mariusz Kęcik

Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Szpital Kliniczny Dzięciątka Jezus w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik
ProFeelmed dr Mariusz Kęcik


Summary: 

In patients with poor function of the levator muscle, the connection of the eyelid to the frontalis muscle is the most frequently performer surgical procedure.
Fascia and tendon grafts are most often used to connect the eyelid to the frontalis muscle. However flaps from eyelid and Teflon tapes are increasingly used for this purpose. The author in his article presents the possibilities of surgical treatment of patients with drooping eyelids, presenting the advantages and disadvantages of the presented methods.