Postępowanie u pacjentów z opadniętą powieką górną z powodu słabej funkcji mięśnia dźwigacza
Autor: Mariusz Kęcik

Managment of Patients with Upper Eyelid Ptosis in Case of PoorLevator Muscle Function Wydanie 3/2023str. 17 - 20 Autor: Mariusz Kęcik Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoUniwersyteckie Centrum Kliniczne…

Czytaj dalejPostępowanie u pacjentów z opadniętą powieką górną z powodu słabej funkcji mięśnia dźwigacza
Autor: Mariusz Kęcik

Zespół wiotkiej powieki z perspektywylekarza okulisty – wybrane aspekty
Autorzy: Paulina Szabelska, Dominika Białas, Joanna Gołębiewska, Radosław Różycki

Selected Aspects of Floppy Eyelid Syndrome from an Ophthalmologist’s Perspective Wydanie 3/2023str. 13 - 16 Autor: Paulina Szabelska1,2, Dominika Białas1,2, Joanna Gołębiewska1,2, Radosław Różycki1,3 1. Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny…

Czytaj dalejZespół wiotkiej powieki z perspektywylekarza okulisty – wybrane aspekty
Autorzy: Paulina Szabelska, Dominika Białas, Joanna Gołębiewska, Radosław Różycki