Numer 2/1998

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 2/1998

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.
Leczenie zachowawcze a leczenie operacyjnew jaskrze pierwotnej (str. 3) Krystyna Czechowicz-Janicka
Zabiegi przeciwjaskrowe. I. Obwodowe wycięcie tęczówki(irydektomia) (str. 7) Krystyna Czechowicz-Janicka
Zabiegi przeciwjaskrowe. II. Operacje filtracyjne (trabekulektomia) (str. 10) Krystyna Czechowicz-Janicka
Zabiegi przeciwjaskrowe. III. Inne zabiegi filtracyjne (str. 15) Krystyna Czechowicz-Janicka
Zabiegi przeciwjaskrowe. IV. Z jednoczesnym usunięciem soczewki i wszczepieniem soczewki sztucznej(operacje trójproceduralne) (str. 19) Krystyna Czechowicz-Janicka
Zabiegi setonowe w chirurgicznymleczeniu jaskry (str. 25) Jerzy Szaflik, Anna Kamińska,Grażyna Broniek, Piotr Tesla
Wyniki chirurgicznego leczenia jaskryz zastosowaniem setonów Molteno (str. 31) Jerzy Szaflik, Anna Kamińska,Grażyna Broniek, Piotr Tesla
Zabiegi cyklodestrukcyjne (str. 35) Jerzy Szaflik, Grażyna Broniek, Anna Kamińska
Cyklodiatermia i cykloterapia:analiza wyników i zabiegów wykonanychw Klinice w latach 1995 – 1998 (str. 41) Jerzy Szaflik, Grażyna Broniek, Anna Kamińska