Praktyczne aspekty badań podstawowych nad czerniakiem błony naczyniowej
Autor: Martyna Elas.

Practical Aspects of Uveal Melanoma Research

Wydanie 4/2020
str. 54-55

Autor: Martyna Elas

Zakład Biofizyki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Urbańska.


Summary: 

Uveal melanoma research focuses on areas that may lead to the improvement of therapy and diagnosis. Recent clinical data points out to the benefits of genetic profiling of uveal melanoma patients, whereas research publications describe molecular pathways involved in molecular regulation of proliferation, immune response and mechanisms of metastatic spread in uveal melanoma.

Keywords: uveal melanoma (UM), animal models.
Słowa kluczowe: czerniak błony naczyniowej, modele zwierzęce.