Jaskra wtórna w wieku dziecięcym
Authors: Mirosława Grałek, Anna Niwald.

Secondary Childhood Glaucoma.

Wydanie 2/2022
str. 39 – 42

Autorzy: Mirosława Grałek, Anna Niwald

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej
Oddział Okulistyki Dziecięcej, Kierownik: dr hab. n.med. Anna Niwald


Summary: 

The paper presents problems associated with secondary childhood glaucoma. Secondary glaucoma occurs as one of the symptoms of developmental changes and congenital disease syndromes. It can accompany systemic diseases and other general changes. Diseases and injuries of the organ of vision can also cause glaucoma. Work describes aetiology, clinical manifestations, diagnosis and treatment of secondary glaucoma.