Pierwotna jaskra wrodzona u dzieci – diagnostyka i postępowanie
Author: Mirosława Grałek.

Primary Congenital Glaucoma in Children – Diagnosis and Procedure.

Wydanie 2/2022
str. 35 – 38

Autor: Mirosława Grałek

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej
Oddział Okulistyki Dziecięcej, Kierownik: dr hab. n.med. Anna Niwald


Summary: 

The paper presents problems related to congenital childhood glaucoma. The aetiology of the disease, symptoms and clinical picture are discussed. Diagnosis of congenital glaucoma in infants and children is performed under general anesthesia. Treatment of primary congenital glaucoma is mainly surgical. Children with congenital glaucoma require constant, systematic ophthalmic care and genetic counseling.