Wspomnienie Profesora Olgierda Palacza

In memory of Profesor Olgierd Palacz (1933–2022).

Wydanie 3/2022
str. 59

W listopadzie bieżącego roku zmarł Profesor Olgierd Palacz – znakomity lekarz okulista, naukowiec, nauczyciel akademicki, promotor w wielu przewodach doktorskich i opiekun habilitacji. Dyplom lekarski uzyskał w 1957 roku na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, w 1966 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych, a w 1974 roku stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. Badania doświadczalne nad wpływem układu wsp.łczulnego na elektroretinogram (erg) kr.lik.w. W 1984 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk medycznych. W roku 1974 objął stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie i pełnił te obowiązki do roku 2003. W latach 1976–1981 był prodziekanem Wydziału Lekarskiego, dziekanem II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Studium Kształcenia Podyplomowego, a w latach 1987–1990 prorektorem ds. Dydaktyki i Wychowania. Stworzył kliniczny ośrodek badań elektrofizjologicznych w klinice szczecińskiej.

Profesor Olgierd Palacz był członkiem zarządu gł.wnego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i członkiem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, a także Rady Naukowej kwartalnika medycznego Okulistyka. Publikował w wielu czasopismach krajowych i zagranicznych. Opracował Zarys podstawowych problem.w wsp.łczesnej okulistyki oraz wsp.łtworzył pozycję bibliograficzną Elektrofizjologiczna diagnostyka kliniczna układu wzrokowego.

Został odznaczony Odznaką Gryfa Pomorskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Rada Naukowa kwartalnika medycznego Okulistyka