Organizacja pracy w ramach leczenia chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem według Programu Lekowego – dodatkowe narzędzia ułatwiające monitorowanie skuteczności terapii
Autorzy: Karol Nienartowicz, Marzena Jankowska

Organization of Work with Patients Treated for Wet Age-related Macular Degeneration within Drug Administration Program – Additional Tools Facilitating Therapy Efficiency Monitoring

Wydanie specjalne czerwiec 2018
str. 40 – 42

Autorzy: Karol Nienartowicz, Marzena Jankowska

Klinika Okulistyczna Vita-Med Sp. z o. o. w Głogowie
Kierownik ośrodka: Ewa Bobińska-Kachnowicz


Summary: Aim of this article is to present tools helpful in organization of work in treatment within drug administration program. Monitoring as well as contact with selected group of patients, is very important in continuous treatment. Using two different medications within one drug administration program require good organization and effective tools, used by service providers.