Wysiękowe odwarstwienie siatkówki jako pierwszy objaw rozsianego raka płuc – opis przypadku
Autorzy: Anna Modrzejewska, Karol Krzystolik, Wojciech Lubiński, Monika Modrzejewska

Exudative Retinal Detachment as a First Symptom of Metastatic Lung Cancer – Case Report Wydanie 2/2018str. 108 - 111 Autorzy: Anna Modrzejewska 1 , Karol Krzystolik 1 , Wojciech Lubiński 2 , Monika Modrzejewska 2 1 I Katedra…

Czytaj dalejWysiękowe odwarstwienie siatkówki jako pierwszy objaw rozsianego raka płuc – opis przypadku
Autorzy: Anna Modrzejewska, Karol Krzystolik, Wojciech Lubiński, Monika Modrzejewska