Zmiana leku hamującego czynnik wzrostu śródbłonka naczyń w Programie lekowym leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – doświadczenia własne.
Authors: Marta Kita-Mosek, Anna Skłodowska, Magdalena Ulińska.

Anti Vascular Endothelial Growth Factor Agent Switch in the Neovascular Age-related Macular Degeneration Therapeutic Drug Monitoring Program – Own Experiences. Wydanie 2/2021str. 63 - 67 Autorzy: Marta Kita-Mosek1, Anna Skłodowska1,…

Czytaj dalejZmiana leku hamującego czynnik wzrostu śródbłonka naczyń w Programie lekowym leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – doświadczenia własne.
Authors: Marta Kita-Mosek, Anna Skłodowska, Magdalena Ulińska.

Studium sześciomiesięcznego leczenia brolucizumabem (lekiem Beovu® ) wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – opis trzech przypadków.
Authors: Dorota Luksa, Dorota Śpiewak, Katarzyna Michalska-Małecka.

Six-month Treatment of Wet Age Related Macular Degeneration with Brolucizumab (Beovu) – a Case Series of Three Patients. Wydanie 2/2021str. 58 - 62 Autorzy: Dorota Luksa1, Dorota Śpiewak1, Katarzyna Michalska-Małecka1,2…

Czytaj dalejStudium sześciomiesięcznego leczenia brolucizumabem (lekiem Beovu® ) wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – opis trzech przypadków.
Authors: Dorota Luksa, Dorota Śpiewak, Katarzyna Michalska-Małecka.

Angiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii – trudności diagnostyczne.
Authors: Anna Matysik-Woźniak, Katarzyna Baltaziak, Robert Rejdak.

Optical Coherence Tomography Angiography – Diagnostic Difficulties. Wydanie 2/2021str. 42 - 48 Autorzy: Anna Matysik-Woźniak, Katarzyna Baltaziak, Robert Rejdak. Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie…

Czytaj dalejAngiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii – trudności diagnostyczne.
Authors: Anna Matysik-Woźniak, Katarzyna Baltaziak, Robert Rejdak.