Wybrane aspekty terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Authors: Małgorzata Wichrowska, Wojciech Suda, Jarosław Kocięcki.

Wet Form of Age-related Macular Degeneration – Selected Aspects of Therapy. Wydanie 2/2021str. 77 - 81 Autorzy: Małgorzata Wichrowska, Wojciech Suda, Jarosław Kocięcki. Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego…

Czytaj dalejWybrane aspekty terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Authors: Małgorzata Wichrowska, Wojciech Suda, Jarosław Kocięcki.

Ocena wyników operacji usunięcia zaćmy u pacjentów chorujących na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem leczonych iniekcjami afliberceptu.
Authors: Małgorzata Seredyka-Burduk, Magdalena Pol, Grażyna Malukiewicz, Bartłomiej Kałużny.

Outcomes of Cataract Surgery in Patients with wet Form of Age-related Macular Degeneration Treated with Aflibercept. Wydanie 2/2021str. 72 - 76 Autorzy: Małgorzata Seredyka-Burduk1,2, Magdalena Pol1, Grażyna Malukiewicz1, Bartłomiej Kałużny1,2.…

Czytaj dalejOcena wyników operacji usunięcia zaćmy u pacjentów chorujących na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem leczonych iniekcjami afliberceptu.
Authors: Małgorzata Seredyka-Burduk, Magdalena Pol, Grażyna Malukiewicz, Bartłomiej Kałużny.

Postępowanie terapeutyczne w krwawieniu podsiatkówkowym w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – opis przypadku.
Authors: Michał Chrząszcz, Katarzyna Żuber-Łaskawiec, Jakub Jarczak, Bożena Romanowska-Dixon, Izabella Karska-Basta.

Management of Subretinal Hemorrhage in Age-related Macular Degeneration – Case Report. Wydanie 2/2021str. 68 - 71 Autorzy: Michał Chrząszcz1,2, Katarzyna Żuber-Łaskawiec1,2, Jakub Jarczak2, Bożena Romanowska-Dixon1,2, Izabella Karska-Basta1,2. 1 Katedra Okulistyki…

Czytaj dalejPostępowanie terapeutyczne w krwawieniu podsiatkówkowym w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – opis przypadku.
Authors: Michał Chrząszcz, Katarzyna Żuber-Łaskawiec, Jakub Jarczak, Bożena Romanowska-Dixon, Izabella Karska-Basta.

Zmiana leku hamującego czynnik wzrostu śródbłonka naczyń w Programie lekowym leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – doświadczenia własne.
Authors: Marta Kita-Mosek, Anna Skłodowska, Magdalena Ulińska.

Anti Vascular Endothelial Growth Factor Agent Switch in the Neovascular Age-related Macular Degeneration Therapeutic Drug Monitoring Program – Own Experiences. Wydanie 2/2021str. 63 - 67 Autorzy: Marta Kita-Mosek1, Anna Skłodowska1,…

Czytaj dalejZmiana leku hamującego czynnik wzrostu śródbłonka naczyń w Programie lekowym leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – doświadczenia własne.
Authors: Marta Kita-Mosek, Anna Skłodowska, Magdalena Ulińska.

Studium sześciomiesięcznego leczenia brolucizumabem (lekiem Beovu® ) wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – opis trzech przypadków.
Authors: Dorota Luksa, Dorota Śpiewak, Katarzyna Michalska-Małecka.

Six-month Treatment of Wet Age Related Macular Degeneration with Brolucizumab (Beovu) – a Case Series of Three Patients. Wydanie 2/2021str. 58 - 62 Autorzy: Dorota Luksa1, Dorota Śpiewak1, Katarzyna Michalska-Małecka1,2…

Czytaj dalejStudium sześciomiesięcznego leczenia brolucizumabem (lekiem Beovu® ) wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – opis trzech przypadków.
Authors: Dorota Luksa, Dorota Śpiewak, Katarzyna Michalska-Małecka.

Obecność płynów śródsiatkówkowego lub podsiatkówkowego jako czynnik prognostyczny terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Authors: Anna Święch, Jerzy Mackiewicz.

Subretinal or Intraretinal Fluid as a Prognostic Factors in Exudative Age-related Macular Degeneration Treatment. Wydanie 2/2021str. 55 - 57 Autorzy: Anna Święch, Jerzy Mackiewicz Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego…

Czytaj dalejObecność płynów śródsiatkówkowego lub podsiatkówkowego jako czynnik prognostyczny terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Authors: Anna Święch, Jerzy Mackiewicz.

Angiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii – cechy aktywności błony neowaskularnej.
Authors: Joanna Gołębiewska, Magdalena Ulińska, Justyna Mędrzycka.

Optical Coherence Tomography Angiography – Features of Neovascular Lesion Activity. Wydanie 2/2021str. 49 - 54 Autorzy: Joanna Gołębiewska1,2, Magdalena Ulińska2, Justyna Mędrzycka1. 1 Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w…

Czytaj dalejAngiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii – cechy aktywności błony neowaskularnej.
Authors: Joanna Gołębiewska, Magdalena Ulińska, Justyna Mędrzycka.

Angiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii – trudności diagnostyczne.
Authors: Anna Matysik-Woźniak, Katarzyna Baltaziak, Robert Rejdak.

Optical Coherence Tomography Angiography – Diagnostic Difficulties. Wydanie 2/2021str. 42 - 48 Autorzy: Anna Matysik-Woźniak, Katarzyna Baltaziak, Robert Rejdak. Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie…

Czytaj dalejAngiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii – trudności diagnostyczne.
Authors: Anna Matysik-Woźniak, Katarzyna Baltaziak, Robert Rejdak.

Diagnostyka różnicowa zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i centralnej surowiczej chorioretinopatii.
Author: Maciej Gawęcki.

Differential Diagnostics of Age-related Macular Degeneration and Central Serous Chorioretinopathy. Wydanie 2/2021str. 29 - 41 Autor: Maciej Gawęcki Dobry Wzrok Centrum Okulistyczne w GdańskuOddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego im J.K. Łukowicza…

Czytaj dalejDiagnostyka różnicowa zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i centralnej surowiczej chorioretinopatii.
Author: Maciej Gawęcki.

Proliferacje naczyniakowate siatkówki – epidemiologia, obraz kliniczny i leczenie.
Authors: Jakub J. Kałużny, Katarzyna Zabel, Przemysław Zabel.

Retinal Angiomatous Proliferation – Epidemiology, Clinical Manifestation and Treatment. Wydanie 2/2021str. 21 - 28 Autorzy: Jakub J. Kałużny1,2, Katarzyna Zabel1,3, Przemysław Zabel1,3 1 Katedra Badania Narządów Zmysłów, Collegium Medicum w…

Czytaj dalejProliferacje naczyniakowate siatkówki – epidemiologia, obraz kliniczny i leczenie.
Authors: Jakub J. Kałużny, Katarzyna Zabel, Przemysław Zabel.