Zanik nerwu wzrokowego jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego – opis przypadku.
Autorzy: Małgorzata Danowska, Marta Wyszyńska, Maria Wolniewicz, Wojciech Hautz.

Optic Nerve Atrophy as a Complication of Acute Otitis Media – Case Report. Wydanie 3/2020str. 52 - 55 Autorzy: Małgorzata Danowska1, Marta Wyszyńska1, Maria Wolniewicz2, Wojciech Hautz1. 1. Klinika Okulistyki…

Czytaj dalejZanik nerwu wzrokowego jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego – opis przypadku.
Autorzy: Małgorzata Danowska, Marta Wyszyńska, Maria Wolniewicz, Wojciech Hautz.