Jaskry wtórne vs jaskry pierwotne – omówienie różnic w diagnozowaniu i postępowaniu terapeutycznym.
Autorzy: Magdalena Kupis, Katarzyna Samelska, Anna Zaleska-Żmijewska

Secondary Glaucomas – Diagnosis and Treatment in Comparison with Primary Glaucomas. Wydanie 3/2020str. 15 - 21 Autor: Mariusz Rowiński Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Samodzielny Publiczny…

Czytaj dalejJaskry wtórne vs jaskry pierwotne – omówienie różnic w diagnozowaniu i postępowaniu terapeutycznym.
Autorzy: Magdalena Kupis, Katarzyna Samelska, Anna Zaleska-Żmijewska