Profilaktyka obrzęku plamki w chirurgii zaćmy
Autorzy: Ewa Mrukwa-Kominek, Martyna Nocoń-Bratek, Małgorzata Kozikowska.

Prevention of Cystoid Macular Edema in Cataract Surgery

Wydanie 2/2020
str. 38-42

Autorzy: Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Martyna Nocoń-Bratek1, Małgorzata Kozikowska1

1. Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek.


Summary: 

Cataract is the cause of visual acuity decline and blindness around the world. Advances in surgery and the development of minimally invasive surgical methods have resulted in a reduction in physical trauma to the eyeball caused by surgery. Unfortunately, there are still postoperative complications related to inflammation, such as cystoid macular edema. Non-steroidal anti-inflammatory drugs have anti-inflammatory and analgesic effects, which cause their use to reduce inflammation mediators, prevent pupil constriction and alleviate pain. They are also used in the prevention and treatment of diseases of the posterior segment of the eye.

Keywords: non steroid anti-inflammatory drugs, mediators of inflammation, inflammatory prevention, cataract, cystoid macular oedema.
Słowa kluczowe: leki niesteroidowe przeciwzapalne, mediatory stanu zapalnego, profilaktyka stanów zapalnych, zaćma, torbielowaty obrzęk plamki.