Obliczanie mocy soczewki wewnątrzgałkowej przed operacją zaćmy u pacjenta ze stożkiem rogówki. Czy zawsze jak pudełko czekoladek?
Autorzy: Justyna Izdebska, Janusz Skrzypecki, Magdalena Kupis, Karolina Ciepiaszuk, Jacek P. Szaflik.

IOL Power Calculation in Keratoconus. Is it Always Like a Box of Chocolates?

Wydanie 2/2020
str. 34-37

Autorzy: Justyna Izdebska1,2, Janusz Skrzypecki2,3, Magdalena Kupis1,2, Karolina Ciepiaszuk1, Jacek P. Szaflik1,2

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
2. Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
3. Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. Marcin Ufnal.


Summary: 

Success of cataract surgery is based not only on the lack of perioperative complications, but also on the final refractive outcome. Therefore, it is of paramount importance to broaden knowledge on the intraocular lens power calculation, including nontypical cases eg. keratoconus.

Keywords: cataract, intraocular lens power, keratoconus, refractive error, astigmatism, phacoemulsification.
Słowa kluczowe: zaćma, moc soczewki wewnątrzgałkowej, stożek rogówki, wada resztkowa, astygmatyzm, fakoemulsyfikacja.