Nacięcia relaksacyjne rogówki z wykorzystaniem lasera femtosekundowego
Autorzy: Agata Cieślińska-Rypolc, Bartłomiej J. Kałużny, Iwona Jaworowska-Cieślińska

Limbal Relaxing Incisions Performed Using Femtosecond Laser

Wydanie 1/2018
str. 34 – 36

Autorzy: Agata Cieślińska-Rypolc 1,2 , Bartłomiej J. Kałużny 1,2,3 , Iwona Jaworowska-Cieślińska 1

1 Oftalmika Klinika Okulistyczna w Bydgoszczy
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny
2 Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz
3 Zakład Optometrii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny


Summary: Limbal relaxing incisions are used to correct astigmatism. Nowadays technology enables to perform them with femtosecond laser use. We present an overview of the limbal relaxing incisions use in ophthalmic surgery, basics of femtosecond laser limbal relaxing incisions and benefits in comparison with a manual technique.