Ręczne i automatyczne systemy wyznaczania osi ustawienia torycznych soczewek wewnątrzgałkowych
Authors: Marcin Jaworski, Kamila Kozieł-Kołodziejczyk, Dorota Wyględowska-Promieńska.

Manual and Automatic Systems for Determining the Axis of Toric Intraocular Lenses. Wydanie 2/2022str. 45 - 47 Autorzy: Marcin Jaworski1, Kamila Kozieł-Kołodziejczyk1, Dorota Wyględowska-Promieńska1,2 Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego…

Czytaj dalejRęczne i automatyczne systemy wyznaczania osi ustawienia torycznych soczewek wewnątrzgałkowych
Authors: Marcin Jaworski, Kamila Kozieł-Kołodziejczyk, Dorota Wyględowska-Promieńska.

Nacięcia relaksacyjne rogówki z wykorzystaniem lasera femtosekundowego
Autorzy: Agata Cieślińska-Rypolc, Bartłomiej J. Kałużny, Iwona Jaworowska-Cieślińska

Limbal Relaxing Incisions Performed Using Femtosecond Laser Wydanie 1/2018str. 34 - 36 Autorzy: Agata Cieślińska-Rypolc 1,2 , Bartłomiej J. Kałużny 1,2,3 , Iwona Jaworowska-Cieślińska 1 1 Oftalmika Klinika Okulistyczna w BydgoszczyKierownik: prof. dr hab. n. med.…

Czytaj dalejNacięcia relaksacyjne rogówki z wykorzystaniem lasera femtosekundowego
Autorzy: Agata Cieślińska-Rypolc, Bartłomiej J. Kałużny, Iwona Jaworowska-Cieślińska