Karatoplastyka wspomagana laserem femtosekundowym.
Autorzy: Dariusz Dobrowolski, Michał Milka, Anita Lyssek-Boroń, Edward Wylęgała.

Femtosecond Laser Assisted Keratoplasty. Wydanie 1/2021str. 12 - 15 Autor: Dariusz Dobrowolski1,2, Michał Milka2, Anita Lyssek-Boroń2,3, Edward Wylęgała1 1 Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego…

Czytaj dalejKaratoplastyka wspomagana laserem femtosekundowym.
Autorzy: Dariusz Dobrowolski, Michał Milka, Anita Lyssek-Boroń, Edward Wylęgała.

Nacięcia relaksacyjne rogówki z wykorzystaniem lasera femtosekundowego
Autorzy: Agata Cieślińska-Rypolc, Bartłomiej J. Kałużny, Iwona Jaworowska-Cieślińska

Limbal Relaxing Incisions Performed Using Femtosecond Laser Wydanie 1/2018str. 34 - 36 Autorzy: Agata Cieślińska-Rypolc 1,2 , Bartłomiej J. Kałużny 1,2,3 , Iwona Jaworowska-Cieślińska 1 1 Oftalmika Klinika Okulistyczna w BydgoszczyKierownik: prof. dr hab. n. med.…

Czytaj dalejNacięcia relaksacyjne rogówki z wykorzystaniem lasera femtosekundowego
Autorzy: Agata Cieślińska-Rypolc, Bartłomiej J. Kałużny, Iwona Jaworowska-Cieślińska