Wyniki leczenia chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem po zmianie terapii z afliberceptu na ranibizumab – doświadczenia własne
Autorzy: Anna Michalska, Martyna Piotrowska, Paweł Stala

Results of Switch from Intravitreal Aflibercept to Ranibizumab in Patients with Exudative Age-related Macular Degeneration – Own Experience Wydanie specjalne czerwiec 2018str. 11 - 15 Autorzy: Anna Michalska, Martyna Piotrowska,…

Czytaj dalejWyniki leczenia chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem po zmianie terapii z afliberceptu na ranibizumab – doświadczenia własne
Autorzy: Anna Michalska, Martyna Piotrowska, Paweł Stala

Czy indywidualizacja terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem ranibizumabem wpływa na jej skuteczność?
Autor: Katarzyna Mozolewska-Piotrowska

Therapy Individualization – Does it Influence the Efficacy of Ranibizumab Treatment in Neovascular Age-related Macular Degeneration? Wydanie specjalne czerw 2018str. 8 - 10 Autor: Katarzyna Mozolewska-Piotrowska I Katedra i Klinika…

Czytaj dalejCzy indywidualizacja terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem ranibizumabem wpływa na jej skuteczność?
Autor: Katarzyna Mozolewska-Piotrowska

Ranibizumab w Programie Lekowym – analiza wyników leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem wg schematu pro re nata
Aurorzy: Andrzej Stankiewicz, Dagmara Dziurkowska.

Ranibizumab in Drug Prescription Program – Analysis of the Treatment Results of the Neovascular Age-related Macular Degeneration in PRN Scheme Wydanie specjalne czerwiec 2018str. 5 - 7 Aurorzy: Andrzej Stankiewicz,…

Czytaj dalejRanibizumab w Programie Lekowym – analiza wyników leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem wg schematu pro re nata
Aurorzy: Andrzej Stankiewicz, Dagmara Dziurkowska.

Wysiękowe odwarstwienie siatkówki jako pierwszy objaw rozsianego raka płuc – opis przypadku
Autorzy: Anna Modrzejewska, Karol Krzystolik, Wojciech Lubiński, Monika Modrzejewska

Exudative Retinal Detachment as a First Symptom of Metastatic Lung Cancer – Case Report Wydanie 2/2018str. 108 - 111 Autorzy: Anna Modrzejewska 1 , Karol Krzystolik 1 , Wojciech Lubiński 2 , Monika Modrzejewska 2 1 I Katedra…

Czytaj dalejWysiękowe odwarstwienie siatkówki jako pierwszy objaw rozsianego raka płuc – opis przypadku
Autorzy: Anna Modrzejewska, Karol Krzystolik, Wojciech Lubiński, Monika Modrzejewska

Jednostronny krwotok przedplamkowy u 16-letniego pacjenta – opis przypadku
Autorzy: Anna Wolnik, Małgorzata Woś, Jerzy Mackiewicz

Unilateral Preretinal Hemorrhage in an Adolescent – Case Report Wydanie 2/2018str. 103 - 107 Autorzy: Anna Wolnik 1 , Małgorzata Woś 1 , Jerzy Mackiewicz 2 1 Oddział Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Szpitala Specjalistycznego im.…

Czytaj dalejJednostronny krwotok przedplamkowy u 16-letniego pacjenta – opis przypadku
Autorzy: Anna Wolnik, Małgorzata Woś, Jerzy Mackiewicz

Antymetabolity w leczeniu nieinfekcyjnego zapalenia błony naczyniowej
Autorzy: Maja Waszczyk-Łączak, Jacek P. Szaflik

Antimetabolites in Non-infectious Uveitis Treatment Wydanie 2/2018str. 99 - 102 Autorzy: Maja Waszczyk-Łączak 1 , Jacek P. Szaflik 1,2 1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w WarszawieKierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P.…

Czytaj dalejAntymetabolity w leczeniu nieinfekcyjnego zapalenia błony naczyniowej
Autorzy: Maja Waszczyk-Łączak, Jacek P. Szaflik

Centralna surowicza choroidoretinopatia a pierwotne ogniska zapalne – doniesienie wstępne
Autorzy: Paweł Baczyński, Lidia Puchalska-Niedbał

Central Serous Choroidoretinopathy and Primary Inflammatory Foci – Preliminary Report Wydanie 2/2018str. 96 - 98 Autorzy: Paweł Baczyński 1 , Lidia Puchalska-Niedbał 2 1 SSNZOZ C. Turostowski w SzczecinieKierownik: dr n. med. Cezary Turostowski2 II…

Czytaj dalejCentralna surowicza choroidoretinopatia a pierwotne ogniska zapalne – doniesienie wstępne
Autorzy: Paweł Baczyński, Lidia Puchalska-Niedbał

Obwodowe zmiany zwyrodnieniowe siatkówki u chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem w ultraszerokokątnym obrazowaniu autofluorescencji dna oka
Autorzy: Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz, Jerzy Mackiewicz

Peripheral Retinal Degenerations in Patients with Age-related Macular Degeneration in Ultra-widefield Autofluorescence Fundus Imaging Wydanie 2/2018str. 93 - 95 Autorzy: Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz, Jerzy Mackiewicz Klinika Chirurgii Siatkówki i…

Czytaj dalejObwodowe zmiany zwyrodnieniowe siatkówki u chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem w ultraszerokokątnym obrazowaniu autofluorescencji dna oka
Autorzy: Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz, Jerzy Mackiewicz

Polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa – przegląd piśmiennictwa i opis pacjenta
Autorzy: Ewelina Lachowicz, Wojciech Lubiński

Polypoidal Choroidal Vasculopathy – Literature Review and Case Report Wydanie 2/2018str. 86 - 92 Autorzy: Ewelina Lachowicz, Wojciech Lubiński II Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,Samodzielny Publiczny…

Czytaj dalejPolipoidalna waskulopatia naczyniówkowa – przegląd piśmiennictwa i opis pacjenta
Autorzy: Ewelina Lachowicz, Wojciech Lubiński

Numer 2/2018

Archiwum kwartalnika medycznego "Okulistyka"Numer 2/2018 Powrót do Archiwum >>> Redakcja Polski tytuł Angielski tytuł One year Outcomes of Wet Age-related Macular Degeneration Treatment with Aflibercept in Polish Drug Prescription Program…

Czytaj dalejNumer 2/2018