Nowotwory powierzchni oka
Autorzy: Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska.

Ocular Surface Neoplasms Wydanie 4/2020str. 21-24 Autorzy: Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium MedicumKlinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. n.…

Czytaj dalej Nowotwory powierzchni oka
Autorzy: Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska.

Aspekty genetyczne wybranych dziedzicznych nowotworów oka
Autorzy: Anna Wawrocka, Maciej R. Krawczyński.

Genetic Aspects of Selected Hereditary Eye Cancers Wydanie 4/2020str. 13-16 Autorzy: Anna Wawrocka1, Maciej R. Krawczyński1,2 1. Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.Kierownik: prof.…

Czytaj dalej Aspekty genetyczne wybranych dziedzicznych nowotworów oka
Autorzy: Anna Wawrocka, Maciej R. Krawczyński.

Historia onkologii okulistycznej w krakowskiej klinice okulistyki
Autor: Bożena Romanowska-Dixon.

History of Ocular Oncology in Ophthalmology Clinic Jagiellonian University in Krakow Wydanie 4/2020str. 11-12 Autor: Bożena Romanowska-Dixon Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium MedicumKlinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w…

Czytaj dalej Historia onkologii okulistycznej w krakowskiej klinice okulistyki
Autor: Bożena Romanowska-Dixon.

Numer 4/2020

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"Numer 4/2020 Powrót do Archiwum >>> Redakcja Polski tytuł English title History of Ocular Oncology in Ophthalmology Clinic Jagiellonian University in Krakow.Author: Bożena Romanowska-Dixon.Genetic Aspects of Selected…

Czytaj dalej Numer 4/2020

Zanik nerwu wzrokowego jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego – opis przypadku.
Autorzy: Małgorzata Danowska, Marta Wyszyńska, Maria Wolniewicz, Wojciech Hautz.

Optic Nerve Atrophy as a Complication of Acute Otitis Media – Case Report. Wydanie 3/2020str. 52 - 55 Autorzy: Małgorzata Danowska1, Marta Wyszyńska1, Maria Wolniewicz2, Wojciech Hautz1. 1. Klinika Okulistyki…

Czytaj dalej Zanik nerwu wzrokowego jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego – opis przypadku.
Autorzy: Małgorzata Danowska, Marta Wyszyńska, Maria Wolniewicz, Wojciech Hautz.

Aktualizacja leczenia jaskry w obszarze farmakoterapii.
Autorzy: Ewa Mrukwa-Kominek, Marta Hajduga-Szewczyk.

Update on Glaucoma Treatment in the Field of Pharmacotherapy. Wydanie 3/2020str. 50 - 51 Autorzy: Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Marta Hajduga-Szewczyk1 1. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego…

Czytaj dalej Aktualizacja leczenia jaskry w obszarze farmakoterapii.
Autorzy: Ewa Mrukwa-Kominek, Marta Hajduga-Szewczyk.

Jakość życia pacjenta leczonego z powodu jaskry – jak na skuteczność leczenia wpływają rodzaj terapii i środki konserwujące zawarte w lekach.
Autorzy: Bartosz M. Woźniak, Anna Rypniewska, Anna Kamińska.

Quality of Life of Glaucoma Patient – Influence of Therapy Type, Preservatives on Treatment Efficiency. Wydanie 3/2020str. 45 - 49 Autorzy: Bartosz M. Woźniak1, Anna Rypniewska1, Anna Kamińska1,2 1. Samodzielny…

Czytaj dalej Jakość życia pacjenta leczonego z powodu jaskry – jak na skuteczność leczenia wpływają rodzaj terapii i środki konserwujące zawarte w lekach.
Autorzy: Bartosz M. Woźniak, Anna Rypniewska, Anna Kamińska.

Styl życia pacjenta a ryzyko postępu neuropatii jaskrowej.
Autorzy: Anna Kamińska, Maria Guszkowska, Marcin Marszałek

Lifestyle and the Risk of Glaucomatous Neuropathy Proression. Wydanie 3/2020str. 40 - 44 Autorzy: Anna Kamińska1,2, Maria Guszkowska1, Marcin Marszałek1 1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie.Kierownik: prof. dr…

Czytaj dalej Styl życia pacjenta a ryzyko postępu neuropatii jaskrowej.
Autorzy: Anna Kamińska, Maria Guszkowska, Marcin Marszałek

Zastosowanie mikropulsowej przeztwardówkowej laseroterapii u chorych na jaskrę – przegląd literatury
Autorzy: Marta Hajduga-Szewczyk, Sebastian Sirek, Ewa Mrukwa-Kominek.

Application of Micropulse Transcleral Laser Therapy in Glaucoma Patients – a Literature Review. Wydanie 3/2020str. 38 - 39 Autorzy: Marta Hajduga-Szewczyk1, Sebastian Sirek1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2 1. Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego…

Czytaj dalej Zastosowanie mikropulsowej przeztwardówkowej laseroterapii u chorych na jaskrę – przegląd literatury
Autorzy: Marta Hajduga-Szewczyk, Sebastian Sirek, Ewa Mrukwa-Kominek.