Wewnątrzgałkowe soczewki o wydłużonej ogniskowej jako metoda korekcji starczowzroczności
Autorzy: Katarzyna E. Nowik, Justyna Izdebska, Kamil Nowik, Jacek P. Szaflik.

Extended Depth of Focus Intraocular Lenses as a Method of Presbyopia Correction Wydanie 2/2020str. 16-18 Autorzy: Katarzyna E. Nowik1, Justyna Izdebska1,2, Kamil Nowik1, Jacek P. Szaflik1,2 1. Samodzielny Publiczny Kliniczny…

Czytaj dalej Wewnątrzgałkowe soczewki o wydłużonej ogniskowej jako metoda korekcji starczowzroczności
Autorzy: Katarzyna E. Nowik, Justyna Izdebska, Kamil Nowik, Jacek P. Szaflik.

Trójogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe – przegląd piśmiennictwa
Autorzy: Katarzyna Kuchalska, Andrzej Dmitriew.

Trifocal Intraocular Lenses – Literature Review Wydanie 2/2020str. 11-15 Autorzy: Katarzyna Kuchalska1, Andrzej Dmitriew1,2 1. Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik: prof. dr hab.…

Czytaj dalej Trójogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe – przegląd piśmiennictwa
Autorzy: Katarzyna Kuchalska, Andrzej Dmitriew.

Mechanizmy związane z przerzutowaniem czerniaka błony naczyniowej do wątroby
Autor: Martyna Elas.

Uveal Melanoma Metastases to the Liver – Mechanisms Wydanie 4/2020str. 56-59 Autor: Martyna Elas Zakład Biofizyki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. Krystyna…

Czytaj dalej Mechanizmy związane z przerzutowaniem czerniaka błony naczyniowej do wątroby
Autor: Martyna Elas.

Praktyczne aspekty badań podstawowych nad czerniakiem błony naczyniowej
Autor: Martyna Elas.

Practical Aspects of Uveal Melanoma Research Wydanie 4/2020str. 54-55 Autor: Martyna Elas Zakład Biofizyki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Urbańska. Summary: …

Czytaj dalej Praktyczne aspekty badań podstawowych nad czerniakiem błony naczyniowej
Autor: Martyna Elas.

Kiedy można operować oko ze złośliwym nowotworem wewnątrzgałkowym?
Autor: Bożena Romanowska-Dixon.

When the Eye with Intraocular Malignant Tumor Can Be Operated? Wydanie 4/2020str. 50-51 Autor: Bożena Romanowska-Dixon Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium MedicumKlinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie…

Czytaj dalej Kiedy można operować oko ze złośliwym nowotworem wewnątrzgałkowym?
Autor: Bożena Romanowska-Dixon.

Diagnostyka siatkówczaka
Autorzy: Krzysztof Cieślik, Anna Rogowska, Wojciech Hautz.

Diagnosing of R etinoblastoma Wydanie 4/2020str. 43-49 Autorzy: Krzysztof Cieślik, Anna Rogowska, Wojciech Hautz Klinika Okulistyki Instytutu – „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.Kierownik: dr hab. n. med. Wojciech Hautz.…

Czytaj dalej Diagnostyka siatkówczaka
Autorzy: Krzysztof Cieślik, Anna Rogowska, Wojciech Hautz.

Jakość życia pacjentów chorych na czerniaka błony naczyniowej
Autorzy: Weronika Pociej-Marciak, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon.

Quality of Life in Patients with Uveal Melanoma Wydanie 4/2020str. 40-42 Autorzy: Weronika Pociej-Marciak, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium MedicumKlinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego…

Czytaj dalej Jakość życia pacjentów chorych na czerniaka błony naczyniowej
Autorzy: Weronika Pociej-Marciak, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon.

Różnicowanie nowotworów błony naczyniowe
Autorzy: Barbara Jakubowska, Bożena Romanowska-Dixon.

Differential Diagnosis of Uveal Tumors Wydanie 4/2020str. 32-39 Autorzy: Barbara Jakubowska, Bożena Romanowska-Dixon Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium MedicumKlinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Kierownik: prof. dr…

Czytaj dalej Różnicowanie nowotworów błony naczyniowe
Autorzy: Barbara Jakubowska, Bożena Romanowska-Dixon.

Postępowanie w nowotworach wewnątrzgałkowych
Autorzy: Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska.

Intraocular Tumors Management Wydanie 4/2020str. 25-31 Autorzy: Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium MedicumKlinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. n.…

Czytaj dalej Postępowanie w nowotworach wewnątrzgałkowych
Autorzy: Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska.